Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brojanje saobraćaja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
TRAVNIK
BROJANJE SAOBRAĆAJA
SEMINARSKI RAD
Predmet: SAOBRAĆAJNO INŽINJERSTVO
Travnik, januar 2013.
SADRŽAJ
1 . Uvod 2
1.1 Problem istraživanja 2
1 .2 Svrha istraživanja 3
1 .3 Znanstvene metode 3
1 .4 Struktura rada 3
2. Način brojanja prometa i njihove značajke 4
2.1 Automatsko brojanje prometa sa stacioniranim brojilima 4
2 .2 Automatska brojila prometa Signalbau-Huber, tip SBH/DL 200 6
2 .3 Automatska brojila prometa Peek Traffic, tip ADR-2000 7
2 .4 Automatska brojila prometa Mikrobit, tip QLD-6CX 8
3. Povremeno brojanje prijenosnim automatskim brojilima 10 3.1 Automatska brojila NU-METRICS, tip NC-90A 10
4. Brojanje prometa na cestovnim građevinama sa naplatom prolaska 10
5. Brojanje vozila prevezenih trajektima 11
6. Zaključak 12
7. Literatura 13
1. UVOD
1.1. Problem istraživanja
Brojanje prometa čini sustavno prikupljanje podataka o prometnom opterećenju i strukturi prometnoga toka (sastavu prometnog toka prema vrstama vozila) te o kolebanjima prometa u prostoru i vremenu na cestovnoj mreži. Temeljne informacije o prometu na cestama rezultat su analiza brojanjem prikupljenih i potom obrađenih podataka Te su spoznaje nužna pretpostavka za izradu i provođenje djelotvorne prometne politike. Bez točno utvrđenih podataka o prometnim tokovima u cestovnoj mreži nemoguće je zamisliti gospodarski i tehnički racionalno gospodarenje cestovnim prometnim sustavom.
Razvoj cestovnoga i ukupnoga prometnog sustava zahtijeva kvalitetne informacije o prometu, što nameće potrebu neprekidnog proširivanja i obogaćivanja sustava brojanja prometa. Teorija prometnoga toka razvijena je na prvim promatranjima toka cestovnoga prometa u Sjedinjenim Američkim Državama u ranim tridesetim godinama prošloga stoljeća i utvrđivanju zakonitosti u prometnome toku.
Problem istraživanja ovog rada su nedostatna saznanja vezana uz brojanje prometa na cestama kao dijela informacijskog sustava. Problem istraživanja određuje i predmet istraživanja : istražiti i znanstveno utemeljeno dijagnosticirati aktualne teorijske spoznaje o brojanju cestovnog prometa, sustavno i jednostavno formulirati rezultate istraživanja o temeljnim značajkama brojanja prometa, te predložiti moguća rješenja otklanjanja aktualnih problema vezanih za brojanje prometa na cestama.S obzirom na predmet istraživanja i kompleksnost problema, temeljna radna hipoteza glasi: konzistentnim saznanjima o brojanju promet na cestama moguće je dokazati njegov značaj u funkcionalnom razvoju cestovnog i ukupnog prometnog sustava.
Prvo poslijeratno organizovano brojanje saobraćaja u Federaciji BiH uvedeno je 2003. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu-županiji. Brojanje saobraćaja je povjereno Građevinskom fakultetu Sveučilišta u mostaru koji od tada svake godine izdaje publikacije pod nazivom Intezitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta hercegovačko-neretvanske županije i županije zapadnohercegovačke.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta