Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza lirske pjesme Banović Strahinja". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


На почетку саме пјесме стих
”Нетко бјеше Страхињићу бане“
указује на то да то није било ко и тиме истиче саму вриједност овог јунака. Опремање јунака за одлазак у тазбину сликовито је приказано кроз сљедеће стихове:
”Опреми се Страхињићу бане,
удри на се дибу и кадифу,
поноситу чоху сајалију,
што од воде чоха црвенија,
а од сунца чоха руменија;
окити се један српски соко,
па посједе ђога од мегдана,
одмах пође, у тазбину дође.“
”Кажу, сине, и причају људи:
од Мрамора до Сува Јавора,
од Јавора, сине, до Сазлије,
до Сазлије на ћемер ћуприје,
од ћуприје, сине, до Звечана,
од Звечана, кажу, до Чечана,
од Чечана врху до планине
турска сила притисла Косово.“
У даљем току радње Југ-Богдан одбија да помогне Страхињићу бану, не дозвољавајући му да поведе синове на Косово, говорећи му:
”не дам ђеце водит у Косово,
макар шћери нигда не видио“
...
”Ал’ ако је једну ноћ ноћила,
једну ноћцу с њиме под чадором,
не може ти више мила бити,
бог ј’ убио, па је то проклето,“
У овим горе наведеним стиховима уочававамо неке црте патријархалности, јер жена која једном превари мужа није га достојна и не заслужује опроштај.
”у дворове, постојбину моју,
у дворове куга ударила,
поморила и мушко и женско
на оџаку нико не остао,“
...
”кад ја виђех дворе затворене:
неста блага, неста пријатеља;“
Овим посљедњим стихом
”неста блага, неста пријатеља;“
дервиш указује на људске особине охолост и похлепу, јер су сви били добри према њему док је имао богатство, а када је остао сиромашан, сви су му окренули леђа.
Страхињих бан објашњава дервишу да не тражи свој дуг, него Влах-Алију:
”Ја не тражим, брате, ни динара,
ни ја тражим твоје дуговање,
но ја тражим силна Влах-Алију,“
Кроз ове стихове
”Господаре, силан Влах-Алија,
ну се дигни, главу не дигао! “
...
”Господаре, силан Влах-Алија,
та л’ не видиш, испале ти очи!“
уочава се нека врста градације.
Од овог тренутка, даљи ток радње је само кулминација (врхунац). Отпочиње двобој између Страхињића бана и Валх-Алије. Сам њихов двобој приказан је градацијски. Двобој започињу буздоханима, затим настављају бритким сабљама, а потом се хватају за гуше. Српски пјевач пореди их са алама:
”за била се грла доватише,
те се двије але понијеше
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta