Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antivirusni programi ". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
Računarstvo i informatika
Tema rada:
Antivirusni programi
Predmetni nastavnik:
Edin Tufo
6861
Usmjerenje:
Komunikacijske tehnologije
Godina studija:
Prva (I)
Rezultat rada:
Sarajevo, 20.12.2013. godine
SADRŽAJ
UVOD……………………………………………………..………………………..2
VIRUSI………………………………………………………………………….…..3
VRSTE VIRUSA …………………………………………………………………..5
Outlook………………………………………...………………………….………….....6
Trojanski konj, Backdoor…………………...……………………………………..….6
Dilaer…………………………………………………..………….…………………….7
Hoax……………………………………………………..………………...………..…...7
Spyware……………………...……………………….……………………………....…7
ZAŠTITA……………………….……………………………….………………….8
ANTIVIRUSI……………………………………….……………………..……..…9
VRSTE ANTIVIRUSNIH PROGRAMA…………..………………..……………10
Kaspersky AVP…………………………………………………….………………….10
Norton AntiVirus………………………………………………………..…………….11
ESET NOD32 AntiVirus……………………………………………………….…….11
Command AntiVirus……………………………….…………………………………12
McAfee VirusScan…………………………………………………………..………..12
Panda AntiVirus………………………………………….…………..……………....13
PC – cillin …………………………………………………………………..………...13
Sophos AntiVirus…………………………………………………….……..…………13
ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………14LITERATURA……………………………………………………...……………..15
UVOD
U današnjem svijetu gotovo je nezamislivo kada ne ko kaže da nema računar. Jer računar je postao sastavni dio našeg života. Internet je također postao veoma raširen i tražen. Danas se sve obavlja putem interneta, plaćaju se računi, vode poslovi, naručuje roba i hrana. Ali, tzv. „ surfanje “ donosi sa sobom i štetne posljedice koje uzrokuju virusi. Mogu se pokupiti bilo gdje, uz malo nepažnje. Zbog toga postoje mnogi antivirusni programi koji sprečavaju „ kupljenje “ virusa . U ovom seminaru pokušat ću što više doznati o štetnosti koju nose virusi i načinu na koji ih možemo ukloniti.
VIRUSI
Računarski virusi su u suštini programi koji su pisani sa jednom namjerom a to je da poremete rad vašeg računara. Računarski virusi se dijele na destruktivne i nedestruktivne. Destruktivni prave veliku štetu vašem računaru, a drugi su sve rjeđi danas.
Za borbu protiv virusa koriste se programi popularno nazvani antivirusi. To su programi koji će spriječiti viruse i ostale štetočine da uđu u vaš računar i naprave vam štetu. Takođe r će i uništiti viruse ako do infekcije ipak dođe.
Najčešći virusi:
Švicarska virus - 18. dana svakog mjeseca proizvodi zvukove prilikom pritiskanja
tipki na tipkovnici. Prema nekim podatcima na njega otpada 40% svih infekcija.
Novi Zeland virus - i spisuje poruku „LEGALISE MARIJUANA“, uzročnik oko 20% infekcija.
Švicarska (TEQUILA) – svestrani, enkriptovani, polimorfni virus. Virus na ekranu iscrtava grubi Mandelbort. Oko 10% infekcija izazvano je ovim virusom.
Španjolska (spanish telecom) – svestrani, enkriptovani, steath virus. Nakon 400 startanja sistema virus prepiše podatke na prva dva hard diska. Zaslužan za oko 10% infekcija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta