Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza postojećeg stanja kriminaliteta zloupotrebe droga u naseljenom području". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Sarajevo
„ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA KRIMINALITETA ZLOUPOTREBE DROGA U NASELJENOM PODRUČJU“
Mjesna zajednica Nemila, općina Zenica
Predmet: „Metodika istraživanja kriminaliteta zloupotrebe droga“
UVOD
Nemila je mjesto koje se nalazi u državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještena je u općini Zenica , na obali rijeke Bosne, a sve do početka 1991. godine Nemila je imala status općine. Od Zenice je udaljena oko 15 km, te od Žepča oko 19 km . Naselje se prostire u pravcu sjever-jug u dužini od oko četiri kilometra, a maksimalna širina kotline iznosi 2 km. Cijelom dužinom mjesta protiče rijeka Bosna, u koju na lokalitetu Nemile utiču manje pritoke: sa istoka Nemilska rijeka, a sa zapadne strane Orahovička rijeka i rijeka Bistričak.
U Nemili se nalazi lokalna željeznička stanica na relaciji pruge Šamac-Sarajevo. Osim Osnovne škole i predškolske odgojne ustanove, u Nemili postoji i zdravstvena ustanova (Dom zdravlja), mjesni ured, policijska stanica, Dom kulture, poštanski ured, veterinarska stanica, nekoliko apoteka, poslovno - zanatski centar, šumska uprava, fudbalski stadion, benzinska pumpa, hotel i sl. što ovom naseljenom mjestu daje specifičan urbani imidž.
Nemila predstavlja saobraćajno, ekonomsko i populacijsko sjedište sjevernog dijela općine Zenica, u kojem prema procjenama živi oko 19.000 stanovnika.
Prema popisu stanovništva iz 1991 . godine u Nemili je živjelo oko 2.505 stanovnika, a prema sadašnjim procjenama smatra se da u njoj živi oko 4.000 stanovnika.
KVANTITET
Neovlašteno posjedovanje, uživanje i omogućavanje uživanja opojnih droga
Neovlašteno posjedovanje, uživanje i omogućavanje uživanja opojnih droga u mjesnoj zajednici Nemila, kroz moje vlastito zapažanje, na prvi pogled nije tako učestala kriminalna pojava među stanovnicima. Međutim, kada se ovom problemu pristupi na odgovarajući način, tj. komunikacijom ili neobaveznim (usputnim) razgovorima sa osobama koje su sklone vršenju krivičnih djela, prekršaja i za koje se može pretpostaviti da mogu biti dovedeni u vezu sa posjedovanjem, uživanjem, ili omogućavanjem uživanja opojnih droga, zatim u razgovoru sa policijskim službenicima, ili praćenjem dnevne štampe, internet portala itd., možemo uvidjeti da je upotreba opojnih droga prisutna i u ovom naselju.
S obzirom da upotrebu opojnih droga karakteriše visoka konspirativnost, veoma teško je na neposredan način doći do informacija vezanih za ovu problematiku, pa sam se upravo zbog toga više oslonio na neke službene zabilješke organa unutrašnjih poslova, te razgovor sa nekim osobama koje imaju povjerljive informacije o tome na kojim mjestima se vrši konzumiranje, kada i zašto se vrši na tim mjestima i drugo. Prvo što treba naglasiti jeste činjenica da opojne droge posjeduju i uživaju većinom mlade osobe koje nisu svjesne dejstva tih droga, kao ni sankcija koje njihovo uživanje ili posjedovanje povlači.
Prema prikupljenim saznanjima n ajčešće se vrši uživanje opojne droge marihuan a, vjerovatno iz razloga što je do nje lakše doći nego do neke druge opojne droge, zatim iz razloga što ne stvara tešku ovisnost, a jedan od osnovnih razloga jeste cijena koja je prihvatljivija od neke druge vrste opojne droge , zatim kako saznajem nešto rjeđe je posjedovanje opojne droge hašiš itd. Cijenu navodim kao jedan od osnovnih razloga, jer su konzumatori ove droge u biti mlade osobe koje većinom nemaju samostalni izvor finansiranja, nego su to uglavnom njihovi roditelji ili staratelji. U naselju Nemila nije poznat nijedan ovisnik o teškim drogama tako da se one vjerovatno rjeđe i nalaze na pomenutom području, ali što i ne mora biti sigurno da se one tu ne nalaze. Od navedenih krivičnih djela najučestalija su u živanje i posjedovanje opojnih droga, ali bilo je i slučajeva krivičnih djela koji predstavljaju omogućavanje uživanja opojnih droga, koje se baziralo prvenstveno na uzgoju i zasadima droge (indijska konoplja ) na više lokacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta