Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Altruizam i empatija kao oblici prosocijalnog ponašanja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod 2
1. TEORIJE RAZVOJA ALTRUIZMA 3
1.1. Evolucijska objašnjenja altruizma 3
1.2. Psihoanalitički pristup altruizmu 4
1.3. Pristup altruizmu u okviru teorija socijalnog učenja 4
1.4. Kognitivno-razvojni pristup altruizmu 5
2. DEFINISANJE EMPATIJE 5
3. KORENI EMPATIJE 6
3.1. Razvoj empatije 8
4. POVEZANOST ALTRUIZMA I EMOCIONALNE EMPATIJE 9
5. EMPATIJA I ETIKA: koreni altruizma 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Uvod
U najširem smislu, prosocijalno ponašanje se definiše kao voljno, namerno ponašanje koje ima pozitivne posledice za druge. Altruizam je poseban oblik pomažučeg ponašanja koje je nesebično. Dokle god neko voljno prosocijalno deluje, tj. nije na to prisiljen, može se tvrditi da ta osoba namerava pomoći drugome. Međutim, razlozi zbog kojih neko pomaže drugima mogu biti različiti: istinska briga za drugu osobu ili pak želja da se ostvare vlastiti interesi, očekivanje da će osoba kojoj se pomaže uzvratiti i slično. Altruizam podrazumeva istinsku, bezinteresnu naklonost prema drugima.
U prvom delu rada fokusiraću se na kraći pregled teorija o razvoju altruizma kroz četiri pristupa, zatim ćemo govoriti o empatiji i povezanosti empatije sa altruizmom, utvrditi gde su koreni ovih oblika prosocijalnog ponašanja itd.
TEORIJE RAZVOJA ALTRUIZMA
Prema Sharabany i Bar-Tal (1981) različita teorijska objašnjenja razvoja altruističnog ponašanja razvila su se u sklopu 4 različita teorijska pristupa: evolucijskog, psihoanalitičkog, pristupa u okviru teorija socijalnog učenja i kognitivno-razvojnog pristupa (Raboteg-Šarič, 1993:41).
Evolucijska objašnjenja altruizma
Biolozi najčešče koriste termin altruizam da bi opisali herojsko, samouništavajuće ponašanje usmereno ka dobrobiti drugih. U užem smislu, altruistično je ono ponašanje koje daje veću šansu genetskoj strukturi drugih na uštrb genetske strukture altruista, čija je mogućnost preživljavanja manja ili je reprodukcija smanjena (Wilson, 2005:74). Postavlja se pitanje kako se moglo razviti takvo ponašanje u procesu prirodne selekcije. Na ovo pitanje tradicionalna Darwinova teorija ne daje adekvatan odgovor. Noviji evolucijski pristupi obuhvataju dva šira gledišta o razvoju altruizma: sociobiološko i sociokulturalno.
Sociobiološko gledište pretpostavlja da se altruistično ponašanje razvija kroz sociobiološku evoluciju, tj. kroz selektivnu kumulaciju ponašanja preko transmisije gena. Analizirajući altruistično ponašanje prema strancima, Trivers (1971) uvodi pojam recipročnog altruizma, prema kojem je prirodna selekcija favorizirala altruistično ponašanje jer ono u dužem periodu ima pozitivne posledice za altruiste, tj. uvek postoji šansa da će onaj kome se pomoglo nekad u budućnosti uzvratiti na isti način (Wilson, 2005:77).
Sociokulturalno gledište pretpostavlja da je socijalna evolucija kroz delovanje kulture potisnula individualne sebične tendencije selekcionisane tokom biološke evolucije. U kolikoj meri će se altruizam razviti zavisi o prirodi i evoluciji sociokulturalnog sistema koji deluje na motivaciju i ponašanje ljudi (Raboteg-Šarič, 1998:44). Ukratko, evolucijski pristup naglašava adaptivnu vrednost altruizma i stabilne dispozicije u ljudskim bićima koje dovode do toga da se ponašaju altruistično. Sociobiološko gledište pretpostavlja genetsku osnovu altruističnog ponašanja, dok sociokulturalno naglašava društvenu strukturu i norme koje su se razvile kroz generacije, a koje deluju u smeru olakšavanja učenja altruističnog ponašanja. Oba gledišta naglašavaju adaptivnu funkciju altruizma, važnost altruizma za preživljavanje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta