Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Drustveno geografske karakteristike Prokuplja". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
Департман за географију
Друштвено-географске карактеристике Општине Прокупље
Ментор: Студент:
Др доц. Александар Радивојевић Јелена Ракић, 1620
Ниш, 2013.
Садржај:
Увод......................................................................................................3
Географски положај...........................................................................4
Друштвено-географске карактеристике.......................................... .5
Становништво према типу насеља и густина насељености............................................................................ 5
Витални догађаји................................................................ ..6
Миграције................................................................................7
4.Привреда Прокупља..............................................................................8
4.1. Пољопривреда.............................................................................8
4.2. Индустрија...................................................................................9
4.3. Шумарство.................................................................................9
5.Туризам...................................................................................................10
5.1.Манифестације...........................................................................13
5.2.Смештајни капацитети..............................................................14
6. Закључак........................................................................................ .......16
7. Литература............................................................................................17
1.Увод
Топлица се убраја у оне крајеве Србије који су непроучени, посебно са друштвено-економског аспекта. Значајне научне резултате у прочавању њених физичко-геохрафских карактеристика дао је Т.Ракићевић, док се до сада нико није конкретно бавио проучавањем њеног становнишзва у целини, мада је и из те области било појединачних радова који су се односили на поједине њене делове. Гледано са друштвено-економског аспекта, становништво Топлице су последњих двадестек година захватиле крупне квалитативне и квантитативне промене, које се манифестују смањењем броја становника, емиграцијом, миграцијама село-град, променама у структурама становништва, и слично.
2. Географски положај
Топлички крај се налази између 43° 14' 03'' северне географске ширине и 21° 35' 10'' источне географске дужине. У оквиру Топличког краја налазе се четири општине: Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа, где је главни град oпштине град Прокупље. Прокупље лежи на реци Топлици, левој притоци Јужне Мораве, на 28­ом километру магистралног пута Ниш­Приштина. Налази се у југоисточном делу Републике Србије. Од Београда је удаљено 250 км, од Ниша 27 км, од Новог Сада 274км. Град је размештен дуж обале реке, тамо где се њен средњи ток завршава улазећи у теснац између огранака Видојевице (1.154), Пасјаче (971) и Јастрепца (1.492), па се на изласку из града шири у плодну Добричку котлину и даље Поморавље.
Општина Прокупље се на северу граничи са крушевачком и алексиначком општином, на западу са oпштином Блаце и Куршумлија, на југу са бојничком општином и на истоку са општинама Житорађа и Мерошина. Прокупље заузима површину од 769км ² и надморска висина је 280м. Општину чине 107 насеља.
Geografski položaj Topličkog okruga
Izvor: sr.wikipedia.orgwikiДатотекаToplički_okrug.PN Položaj opštine Prokuplje u Topličkom okrugu
Izvor: www.381info.comtoplicki-okrug
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta