Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Inovacije u preduzetništvu". Rad ima 41 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
U ZVEČANU
Inovacije u preduzetnistvu
Završni rad
25/2009
Zvečan, 2013. gод.
Sadržaj
1. Uvod..................................................................................................................2
2. Pojam inovacije.................................................................................................3
3. Kreativnost kod inovacije.................................................................................9
4. Tipologija inovacija.........................................................................................10
4.1. Disruptivne inovacije...............................................................................12
4.2. Proces inovacije.......................................................................................14
4.3. Inovacija i poslovni modeli....……………………………………….20
5. Ivori inovacija……………………………………………………………..21
5.1. Neočekivani uspeh……………………………………………………21
5.2. Neočekivani promašaj………………………………………………...22
5.3. Neočekivani spoljni događaj………………………………………….22
6. Inovaciona strategija……………………………………………………….22
7. Intelektualna svojina u menadzmentu inovacija…………………………27
7.1. Metodi podrške menadzmentu inovacija……………………………..30
7.2. Metode portfolio analize………………………………………………31
7.3. Metode predviđanja – tehnološko predviđanje………………………31
7.4. Metode strateške evaluacije i selekcije alternative inovacionih
projekata……………………………………………………………….35
8. Rizik inovacionog projekta………………………………………………..35
9. Zaključak…………………………………………………………………...40
10.Literatura…………………………………………………………………..41
1. Uvod
Možemo reći da ne postoji precizna definicija inovacija i inovativnosti. Inovaciju možemo definisati kao skup aktivnosti koje preduzeće preduzima, koje predstavljaju izvor za nove proizvode ili proizvodne procese. Razvoj preduzeća se uglavnom vezuje za postojanje inovacija. Inovacija je komercijalizacija nove ideje odnosno njeno prevođenje u konkretan proizvod, proces ili uslugu.
Savremeno poslovno okruženje karakteriše visoka turbulentnost, neizvesnost i rizik i da bi preduzeće opstalo u takvom okruženje neophodno je da neprestano ulažu u istraživanje i razvoj i inovativne aktivnosti. Preduzeća nastoje da kombinuju svoje postojeće resurse i sposobnosti i da ih iskoriste na novi, najbolji mogući način. Iz tih njihovih aktivnosti upravo proizilazi inovativnost i rađaju se inovativne organizacije. Inovacije su nešto što se vezuje za pojam preduzetnika koji nastoji da uvek uočava promene, reaguje na njih i prihvata visok nivo rizika, i koristi to kao mogućnost u svom poslovanju. Ali i pored toga, velike kompanije su upravo te koje imaju mogućnost i neophodna finansijska sredstva da sprovode inovacije.
To je proces, kojim je kao i svakim drugim procesom neophodno upravljati na pravi način. Tu dolazi do izražaja uloza menadžera na svim nivoima i njihovih sposobnosti da naprave balans i optimizaciju između svih inovativnih aktivnosti u preduzeću. „Sve teče, sve se menja, samo su promene konstantne“, je metafora koja u potpunosti oslikava savremene uslove poslovanja. U prethodnim vremenima, poslovne strategije su bile definisane I implementirane najčešće na reaktivan način u odnosu na procese u okruženju, ali i unutar samih organizacija. Danas većina organizacija deluje proaktivno, odnosno uočava moguće događaje pre njihovog nastajanja i reaguju na njih. Prilagođavanje brojnim i raznovrsnim promenama, rast konkurentnosti i stalno poboljšanje performansi, predstavljaju osnovni uslov za opstanak i uspeh savremenih preduzeća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta