Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan MEGATREND Software ". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
STRATEŠKI MARKETING
MEGATREND SOFTWARE
Tim:
Beograd, 28.12.2005.
1.0 Uvod
U današnjem, modernom svetu, informacija postaje sve važniji resurs koji u mnogome utiče na uspešnost poslovanja svih uspešnih organizacija.Informacija postaje sve dostupnija pomoću razvijenih informacionih sistema, koji se razvojem novih tehnologija sve više unapredjuju i pružaju veće mogućnosti njegovim korisnicima. Iz tog razloga je u poslednje vreme informatika doživela procvet, takodje veoma zaslužan za unapredjenje ove oblasti je i internet, koji postaje globalna mreža informisanja.Iako u ovoj oblasti strane privrede ostvaruju ogromna sredstva kod nas državni organi se uopšte ne bavi ovom problematikom i zbog toga se naša zemlja nalazi na predposlednjem mestu u evropi po tehnološkom razvoju odmah ispred Albanije.
U našem radu mi smo se opredelili da vam predstavimo preduzeće koje se bavi baš ovom delatnošću tj. razvijanjem novih tehnologija u domenu informatike.Ono je pravi pionir u ovom poslu i medju retkima je u našoj zemlji.Pored razvoja novih tehnologija uspešno se bavi i elektronskim izdavaštvom koje predstavlja budućnost u razvoju kulturne baštine.
2.0 OPSI POSLA
Pored elektronskog izdavaštva firma se bavi i izradom novih softvera.Menuet koji je proizvela firma MEGATRENDsoftware iz Beograda je univerzalan sistem softvera osmisljen za potrebe elektronske izdavacke delatnosti na vise jezika, na eksternim medijima (CD, internet...). Mogucnosti ovog softvera su visestruke, pri cemu su obrada i pretrazivanje teksta primarni. Paralelno posmatranje teksta na dva ili vise jezika (na dva ili vise pisma), kao i pretrazivanje teksta po gramatickim pravilima, pogodno je za analizu i izucavanje svakog naslova.
Takođe firma Megatrend software bavi se izradom anketa koje se baziraju na današnje stanje IT tehnologije u Srbiji i mogućnosti unapređenja.Jedna od tih anketa imala je za temu Odnos dosadašnje republičke vlade prema informaciono-tehnološkom razvoju.
Po broju zaposlenih ova firma spada u red manjih, međutim u njoj su zaposleni vrhunski stručnjaci iz domena IT tehnologija i marketinga na šta ukazuje saradnja sa vodećim firmama u ovoj delatnosti kao što su: Microsoft, RTS, Fujitsu Siemens, Multikom itd...
2.1 Prikaz usluga
Preduzeće MEGATREND Software bavi se pre svega elektronskim izdavaštvom i razvojem novih informatičkih tehnologija.
Dva osnovna proizvoda po kojima je ovo preduzeće poznato su program „Menuet“ i višejezička elektronska „Biblija“.
Višejezička elektronska „Biblija“
Višejezička Biblija je plod, na planu elektronskog izdavaštva, prve saradnje PRAVOSLAVNE I KATOLIČKE CRKVE u Srbiji. Microsoftova tehnologija je, svakako, omogućila ovu duhovnu poruku. O tome su besedili otac Aleksandar i otac Irinej predstavnici obe crkve.
Delo je nastajalo tri godine, kao nastavak koncepta prve srpske eBiblije 2000. godine. Projekat je rađen na Microsoftovoj platformi, odnosno VisualStudio paketu. Postoji veza sa i Microsoft Officeom. Korišćena je opcija „text to speech” u rečniku, a audio prikaz zasnovan je na engleskoj transkripciji hebrejskih i grčkih geografskih i ličnih pojmova.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta