Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Verske sekte". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ВЕРСКЕ СЕКТЕ
(Матурски рад)
Јун 2009. год.
САДРЖАЈ:
I УВОД И РЕЧ АУТОРА 3
НАСТАНАК СЕКТИ; ПРВЕ СЕКТЕ 4
ПОЈАМ СЕКТЕ И ПРОБЛЕМ ЊЕНЕ ДЕФИНИСАНОСТИ 4
УЗРОЦИ И ДЕЛОВАЊА СЕКТИ; ВРБОВАЊЕ ЧЛАНСТВА 4
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ЦРКВИ И СЕКТЕ 5
II ПОДЕЛА СЕКТИ 6
ПСЕУДОХРИШЋАНСКЕ СЕКТЕ 6
Баптисти 7
,,Божја деца``/ ,,Фамилија љубави`` 8
Адвентисти 8
Јеховини сведоци 10
ПСЕУДОХИНДУИСТИЧКЕ И ДАЛЕКОИСТОЧНЕ СЕКТЕ 11
Фалун Гонг 12
Харе Кришна 12
Саи Баба и Саи центри 14
Трансцедентална медитација 14
САТАНИСТИЧКЕ СЕКТЕ 16
Сатанина црква 17
Међународно удружење вештица 17
Лоза Давидова 18
III ЗАКЉУЧАК 19
ПРОБЛЕМИ И МОГУЋА РЕШЕЊА 19
IV ЛИТЕРАТУРА 21
I УВОД И РЕЧ АУТОРА
,,Од како је света и века, значи и религије, секте постоје. Било их је и има у будизму, хиндуизму, исламу, јеврејској религији.`` (Ђорђевић, 1998:11)
Реч ..секта`` се у данашње време посматра као ,,симбол зла које треба уништити у корену``. ,,У стварности, свака нова религиозна група изазива осуду постојећих вера и бори се са установљеним верама... У многим случајевима, култови се рађају, сијају и нестају. Мало их преживи, и временом бивају примљени као добри чланови у породици вера...Свака религија почиње као култ.``
Многа верска тела су настала ,,шизматички`` - отцепљењем од других верских организација. Те се нове религије обично називају сектама. Али постоје и многа верска тела која нису протекла из шизме, већ представљају верске новине. ,,Неко просто доживи извесну религијску спознају, регрутује своје следбенике и створи нову веру па се и те религије обично називају сектама.``(Ђорђевић, 1998:47) Зато се неретко и поставља питање: да ли је секта само ,,симбол зла`` или облик друштвено корисног и функционалног система која је у стању да испуни функцију ради које постоји? Да ли секту баш увек треба узети као зло без прилике да нас увери у супротно? Зар није и само хришћанство ,,секта`` јеврејске религије?
Некада се о сектама мало знало и још мање стручно писало. Било је то подручје строге тајности и затворено за јавност. Задњих педесет година се ситуација знатно променила па су секте из ,,друштвеног подземља и религијске анонимности спектакуларно изашле на видело дана и ушле у само средиште светског занимања``.(Ђорђевић, 1998:55)
Зато је циљ овог рада да читаоце опште и објективно информише и упозна са основама, структуром, учењем и распрострањености ових друштвено-верских организација које свакодневно окупирају пажњу и занимање људи из свих слојева друштва.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta