Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eksploatacija žrtava trgovine ljudima prisilom na vršenje krivičnih dela". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Криминалистичко-полицијска академија
Земун
Семинарски рад из предмета
Илегалне миграције и трговина људима
Тема:Експлоатација жртава трговине људима кроз принуду на вршење кривичних дела
Београд, 2013.
Садржај:
Увод
Принуда на вршење криминалних радњи
Принудна жртава на вршење кривичних дела
Постпање са жртвама експлоатације
Свеобухватна заштита деце жртава трговине људима
Закључак
Литература
Увод
Трговина људима је глобални феномен који погађа како земље у политичкој и економској транзицији, неразвијене земље и земље у развоју, земље у рату и постконфликтне земље, које се појављују као земље порекла и транзита жртава, али и економски развијеније земље, које се појављују као земље дестинације. Термини „земља порекла”, „земља транзита” и „земља дестинације” нису апсолутне категорије – једна држава може, у конкретним случајевима, имати различите улоге. Такође, економска развијеност и богатство земље дестинације се не могу посматрати независно од ситуације у земљи порекла. Не постоје поуздани и свеобухватни подаци о величини проблема трговине људима, али процене које дају међународне организације и неке националне агенције могу послужити као добар индикатор. Према проценама Уједињених нација, 700.000 деце, жена и мушкараца сваке године постају жртве трговине људима. Амерички Стејт Департмент ову бројку процењује на 900.000, од чега је 20.000 жртава експлоатисано на територији САД. У Извештају за 2005. годину Међународне организације рада се наводи да 2,45 милиона људи сваке године постану жртве само радне експлоатације. Уницеф процењује да 1,2 милиона деце сваке године постану жртве трговине људима. Иако доминира уверење да само жене и деца могу бити жртве трговине људима, истина је да жртва може бити свако.
Трговина људима се сматра једном од три најпрофитабилније криминалне активности, уз трговину дрогом и илегалну трговину оружјем. О њој се најчешће говори као о „високо профитабилној и ниско ризичној делатности” јер се, с једне стране, процењује да се зараде трговаца људима крећу у распону од неколико милијарди па до 60 или чак 500 милијарди долара годишње.
Трговина људима функционише на принципу понуде и потражње. Са једне стране, незапосленост, сиромаштво, социјална искљученост, ратови, политичка нестабилност, породично насиље, дискриминација утичу на људе да, у потрази за бољим животом или чак само у борби за опстанак, потраже посао, наставе школовање или изграде живот у неком другом граду или земљи. Са друге стране, у ери глобализације, у развијенијим и богатијим земљама постоји растућа потражња за јефтиним производима, јефтиним радом, јефтиним услугама. Организоване криминалне групе су нашле свој интерес и могућност остваривања огромних зарада у повезивању овакве понуде и потражње. Осим друштвено-економских околности које погодују развоју трговине људима, постоје и други узроци који неку државу или регион могу учинити погодном за врбовање жртава, од природних катастрофа до строгих визних и имиграционих прописа развијених земаља.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta