Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antivirusni programi". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Seminarski rad iz predmeta
Informatika i informatičke tehnologije
Naslov rada :
Antivirusni programi
Osijek, 30. Studeni 2007.g
SADRŽAJ
UVOD……………………………………………………………………………... 2
1. Što su virusi?...................................................................................................... 3 – 4
2. Vrste virusa…………………………………………………………………… 4 – 5
2.1. Način djelovanja ……………………………………………………………. 4
2.2.Anti virus………………………………………………………………... 4 – 5
2.3.Pokretanje ……………………………………………………………….. 5
3. Štetni utjecaji …………………………………………………………………. 5 – 6
4. Kako se šire virusi ? ………………………………………………………….. 6
5. Postupci ako smo pokupili virus ……………………………………………... 6
6. Kako se zaštititi ? …………………………………………………………….. 6 – 7
7. Što nije virus …………………………………………………………………. 7
8. Kako prepoznati poruku s virusom?................................................................. 7
9.1. Outlook ……………………………………………………………………… 8
9.2. Trojanski konj, Backdoor. …………………………………………………… 8
9.3. Dialer………………………………………………………………………… 8
9.4. Hoax ………………………………………………………………………… 8
10. Sophos antivirusi ……………………………………………………………. 8 – 9
10.1.Što treba znati ?......................................................................................... 9
10.1.1.Sweep ………………………………………………………………… 9
10.1.2.Intercheck monitor …………………………………………………… 9
10.1.3.Enterprise console……………………………………………………. 9
11. Nazivi važni za instalaciju ………………………………………………….. 9
12. Što je izvor za instalaciju ?.............................................................................. 9 – 10
13. Kako se ažurira Sophos zaštita ? …………………………………………… 10 – 11
13.1.Umrežena računala ……………………………………………………. 10
13.2.Mobilna računala ……………………………………………..……….. 10
13.3.Samostalno osobno računalo…………………………………………. 11
14. Zaključak…………………………………………………………………… 12
15. Literatura………………………………………………………………...…. 13
UVOD
U današnjem svijetu gotovo je nezamislivo kada netko kaže da nema kompjuter. Jer
kompjuter jepostao sastavni dio svačijeg života. Internet je također postao veoma raširen i tražen. Danas se sve obavlja puteminterneta,plaćaju swe računi,vode poslovi,naručuje roba i hrana....No,tzv. „ surfanje “ donosi sa sobom i štetne posljedice čiji su uzrokvirusi. Mogu se pokupiti na svakom koraku,uz malo nepažnje.Stoga postoje mnogi antivirusni programi koji spječavaju „ kupljenje “virusa.
U ovom seminaru Robert i ja smo pokušali što više doznati o štetnosti koju nose
virusi i načinu na koji ih možemo ukloniti.
1. Što su virusi? (crv)
Najčešći virusi:
Švicarska virus 18. Dana svakog mjeseca proizvodi zvukove prilikom pritiskanja
tipki na tipkovnici. Prema nekim podacima na njega otpada 40% svih infekcija
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta