Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Apiterapija - pčelinji proizvodi i zdravlje". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TEMA: APITERAPIJA - PČELINJI PROIZVODI I ZDRAVLJE

„Neka vaša hrana bude lek. Neka lek bude vaša hrana“ – poruka je Hipokrata (iz IV veka pre nove ere)koji se smatra ocem medicine
Sadržaj:
TEMA: APITERAPIJA - PČELINJI PROIZVODI I ZDRAVLJE 1
1. ZA ZDRAV ŽIVOT ISHRANA JE NAJVAŽNIJA 4
1.1. PČELINJI PROIZVODI 4
1.2. MED ZA ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST 5
1.3. KAKO MED DELUJE NA ORGANIZAM ČOVEKA? 5
1.4. DNEVNE POTREBE I NAČIN UPOTREBE 5
2. MED I PČELINJI PROIZVODI KROZ ISTORIJU 6
3. PROPOLIS - MUDRI ANTIBIOTIK 8
3.1 PRIRODNI ANTIBIOTIK I ANTISTRESNA MATERIJA 8
3.2 FARMAKOLOŠKA DEJSTVA PROPOLISA 9
3.3 SASTAV PROPOLISA 10
3.4 TERAPIJSKA SVOJSTVA PROPOLISA 10
3.5 PROTIVMIKROBNA SVOJSTVA PROPOLISA 11
3.6 ANTIMIKOTIČNO (PROTIVGLJIVIČNO) DEJSTVO PROPOLISA 11
3.7 ANTIVIRUSNO DEJSTVO PROPOLISA 12
3.8 ANTIPROTOZOJIČNA SVOJSTVA PROPOLISA 12
3.9 DEJSTVO PROPOLISA PROTIV ZRAČENJA 13
3.10 METODE TERAPIJSKE PRIMENE 13
4. OSTALI PČELINJI PROIZVODI 14
4.1 MATIČNI MLEČ 14
4.2 POLEN 16
4.3 PČELINJI VOSAK 19
4.4 PČELINJI OTROV 21
4.5 PČELINJE LARVE 22
5. APITERAPIJA U SRBIJI 24
6. ZAKLJUČAK 25
7. LITERATURA 26
1. ZA ZDRAV ŽIVOT ISHRANA JE NAJVAŽNIJA
Jedan od najvažnijih faktora za zdrav i kvalitetan život je zdrava prirodna ishrana. To je pre svega hrana uzeta u svom prirodnom obliku bez tehnološke obrade kakvu je stvorila priroda, i u kakvom obliku su je uzimali naši pretci milionima godina i održali i unapredili ljudsku vrstu. Zdrava hrana je ona koja pored zadovoljavanja nergentskih i gradivnih materija sadrži materije koje čuvaju i poboljašavaju zdravlje čoveka. Civilizacijska revolucija i savremena tehnologija prizvodnje hrane je načajno izmenila prirodno okruženje čoveka, a posebno način ishrane, na koji se naš organizam nije uspeo adaptirati, zbog čega nastaju mnoge bolesti. Brzi životni tempo nameće neredovno i brzo konzumiranje hrane i ne retko se poteba za hranom zadovoljava na ulici ili kiosku takozvanom brzom hranom, što svakako ne predstavlja kvalitetnu ishranu. U današnje vreme uzimamo hranu punu pesticida, herbicida, konzervansa, aditiva, hormona, antibitika i mnogih drugih materija koje negativno utiču na ljudsko zdravlje. Zbog nepravilne ishrane, nedovoljne fizičke aktivnosti i stresa raširene su mnoge bolesti u razmerama epidemija, kao što su bolesti srca i krvnih sudova (visok krvni pritisak infarkt srca i šlog), maligne bolesti, šećerna bolest i dr.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta