Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asortiman i politika asortimana". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
UVOD ……………………………………………………………………………………...2
POJAM ASORTIMANA …………………………………………………………………..3
DIMENZIJE ASORTIMANA…………………………………………………………….. 4
Širina asortimana …………………………………………………………………...4
Dubina asortimana ………………………………………………………………….5
Dužina asortimana ………………………………………………………………….6
Gustina asortimana …………………………………………………………………7
Faktori uticaja na dimenzije asortimana ………………………………………….... 8
VRSTE ASORTIMANA …………………………………………………………………..9
OPTIMALNI IZBOR ASORTIMANA………………………………………………….. 10
POLITIKA ASORTIMANA ……………………………………………………………..12
Širenje i sužavanje asortimana ……………………………………………………12
Promjena dubine asortimana………………………………………………………13
Promjene u strukturi asortimana ………………………………………………….14
PRIMJER “OKOV”………………………………………………………………………..15
ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………..17
Uvod
Promjene u savremenom okruženju se odvijaju velikom brzinom. Izazovi koje nose novi trendovi postali su zahtjevniji, zato je za uspjeh preduzeća potrebna jasna i adekvatna poslovna strategija. Najglobalniji i najširi pristup strategiji preduzeća odnosi se na posao kojim se ono bavi ili treba da se bavi. Jedna kompanija se bavi biznisom automobila, druga dječijih igračaka,treća transportom putnika , četvrta preradom nafte i sl.
Naime, razvoj i poslovni uspjeh preduzeća se ostvaruje isključivo na tržištu. Do atraktivnih tržišnih mogućnosti se ne dolazi na jednostavan način. Prije svega, njih treba identifikovati kao široki spektar poslova kojim se može baviti kompanija. Svako vrhunsko rukovodstvo tj. top menadžment mora sebe da zapita : “ šta je naš biznis “, ili “ šta bi on trebao da bude”? Naravno ,sva pitanja se ve zuju ponudu preduzeća, jer svi marketing napori su usmjereni na želje potrošača tj, na tražnju na tržištu. Program koji nudi preduzeće mora biti usklađen sa tražnjom, tj. mora postojati interes za asortiman kompanije.
Preduzeća zadovoljavaju potrebe potrošača,dobijajući informacije iz marketing istraživanja i polazeći od rezultata tih istraživanja, omogućavaju da se kreira asortiman po želji i potrebi kupca. Tržišna istraživanja omogućavaju da potrošači budu središna tačka ukupne poslovne aktivnosti i izvor konkuretske prednosti preduzeća .Potrošači žele da preduzeća shvate šta im je važno, i da kreiraju svoj program usluga i proizvoda u skladu sa njihovom preferencijama. Savremeni kupac je potpuno drugačiji nego što je bio prije 50 ili 60 godina. On je upravom smislu riječi kralj, jer je zbog informatizacije društva, on u poziciji da može direktno informisati preduzeće o njegovim specifičnim zahtjevima.
Tako , naizgled jednostavno pitanje šta ponuditi tržištu, odnosno kojim asortimanom preduzeće treba da se bavi , u sebi sadrži niz drugih pitanja i mnoštvo istraživanja koja u sebi imaju zajednički cilj a to je kako dugoročno opstati na tržištu.
Pojam asortimana
U literaturi i praksi asortiman se srijeće i pod drugim nazivima kao što su : miks proizvoda, proizvodna linija, proizvodni program, proizvodni splet, dijapazon proizvoda i sl. Na primjer Kotler smatra da je asortiman mix proizvoda, tj. linija proizvoda zaokružena grupa srodnih proizvoda što djeluje na sličan način, prodaju se istimm grupama kupaca,prodaju se posredstvom istih kanala ili pripadaju određenom rasponu cijena. Dakle ,kada je u pitanju definisanje asortimana ne radi se samo o suštini proizvoda ili usluge , već se definicija odnosi i na vrstu , tip i kvalitet proizvoda, dizajn, pakovanje , brend kao i dopunske sadržaje ponude kao što su transportne, finansijske, servisne, savjetodavne i druge usluge.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta