Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "AMD vs INTEL". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.STUDIJSKI PROGRAM
“RAČUNARSKE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”
PREDMET
KOMPJUTERSKE TEHNOLOGIJE
„INTEL vs AMD “
(SEMINARSKI RAD)
Banja Luka, 2012.
SADRŽAJ
1.UVOD 3
2.PROCESOR 4
2.1.ORGANIZACIJA PROCESORA 5
3.INTEL i AMD PROCESORI 6
3.1 INTEL 6
3.2 AMD 8
4.INTEL Core i7-2600K vs AMD FX-8120 9
4.1 INTEL Core i7 – 2600K 9
4.2 AMD FX-8150 11
4.3 Uporedna tabela Intel Core i7 vs AMD FX-8150 12
5. ZAKLJUČAK 13
6. LITERATURA 14
1.UVOD
Mikroprocesor (μP) je složena struktura koja je nastala kao logican slijed razvoja logicko-sekvencijalnih struktura. U konfiguraciji sa drugim komponentama omogućava realizaciju složenih i razlicitih zadataka. Mikroprocesor kao samostalna jedinica ne predstavlja upotrebljivu strukturu. Ne baš tako davne 1955.godine ljudi su se divili čudu tehnike koje se zvalo IBM 650 i koje je sa svojih 2000 elektronskih cijevi zapremalo 8 kubnih metara, težilo dvije tone i koštalo 200.000,00 dolara. Prije nekih dvadesetak godina divili smo se džepnom racunaru TI-59 koji je, sa svojih 166.500 tranzistora, težio 300 grama, zapremao 480 kubnih centimetara i koštao 200 dolara - memorije ova dva racunara su približno jednake dok TI-59 radi desetak puta brže. Danas se rijetko ko posebno divi mikroračunarima koji imaju stotinama puta vecu memoriju, mnogostruko brže obrađuju podatke i mnogo manje koštaju.
Tajna gotovo neshvatljivo brzog razvoja računarske tehnike je mikroprocesor, "mozak" svakog računara koji se razvijao znatno brže od bilo kog ljudskog pronalaska . Kupujete li računar danas u njemu će zasigurno biti AMD-ov ili Intel-ov procesor. Ostali proizvođači su nestali sa scene i rijetki još proizvode procesore. Kompanije Intel i AMD imaju veoma različite pristupe u dostizanju sledećeg nivoa performanse njihovih centralnih procesorskih jedinica.
U ovom radu ćemo govoriti upravo o mikroprocesorima, istoriji Intel i AMD procesora i takođe obraditi trenutno dva najbolja procesora na tržištu a to su procesori AMD Bulldozer FX-815 0 i Intel Core i7-2600K
2.PROCESOR
Procesor (mikroprocesor, µP ili uP) je elektronička komponenta napravljena od minijaturnih tranzistora na jednom čipu (poluprovodničkom integralnom sklopu).
Prvi procesori su bili mehanički i praktično nisu bili zaseban dio računara (npr. kakve je projektovao Čarls Bebidž) zatim elektromehanički (relejni) pa na bazi elektronskih vakuumskih cij evi i bili su jako veliki. Do značajnog smanjenja dimenzija i povećanja performansi došlo je upotrebom tranzistora i u drugoj polovini 20. veka, integralnih kola
Procesor je izvršna jedinica koja prima i izvršava instrukcije pročitane iz odgovarajuće memorije. Kada se kaže ,,procesor,, najčešće se misli na centralni procesor CPU (Central Processing Unit)
Centralni procesor (engl. Central Processing Unit ili samo CPU) je srce svakog računara, iako centralni procesor nije jedini procesor, njega imaju grafička kartica (GPU), zvučna kartica i mnogi drugi dijelovi, ali pod imenom procesor najčešće se misli na centralni procesor (CPU).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta