Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bluetooth". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.REPUBLIKA SRPSKA
UNIVEZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA POSLOVNU INFORMATIKU
BIJELJINA
BlUETOOTH – STANDARD ZA UMREŽAVANJE
-DIPLOMSKI RAD-
Bijeljina, 2013. godine.
SADRŽAJ
UVOD..............................................................................................................................................3
2.OSNOVE UMREŽAVANJA.....................................................................................................4
2.1.Komunikacija i uparivanje.........................................................................................................4
2.2.Instalacija Bluetooth sa softvera i povezivanje sa drugim uređajima......................................................5
2.3.Bezbjednost................................................................................................................................7
3.VERZIJE BLUETOOTH UMREŽAVANJA..........................................................................8
3.1.Standardi bežičnog umrežavanja...............................................................................................9
3.1.1.Privatne mreže..................................................................................................................9
3.1.2.IEEE 802.11 standardi....................................................................................................10
3.1.3. Home RF........................................................................................................................11
4.BLUETOOTH BEŽIČNA TEHNOLOGIJA.........................................................................12
4.1.Istorijat razvoja........................................................................................................................12
4.2.Mogućnost primjene................................................................................................................12
4.3.Osnove Bluetooth tehnologije..................................................................................................13
4.4.Arhitektura sistema..................................................................................................................15
4.4.1.Bluetooth modul..............................................................................................................15
4.4.2.X10 Modul......................................................................................................................16
4.4.3.Govorni modul................................................................................................................16
4.4.4.Web modul......................................................................................................................17
4.4.5.SMS Modul.....................................................................................................................17
4.5.Bluetooth integracija................................................................................................................17
4.5.1.Praktični dio....................................................................................................................18
4.6.Protokol....................................................................................................................................18
5.1.Poređenje sa Wap-om i IrDa....................................................................................................21
5.2. Poređenje sa IEEE 802.11 (bežični ethernet) i 3GPP-om.......................................................22
5.3.Razvoj i primjena u budućnosti...............................................................................................23
6.ZAKLJUČAK...........................................................................................................................24
LITERATURA
UVOD
Sve veći broj elektroničkih mobilnih uređaja, porast njihove procesorske snage, memorije i uopšte, mogućnosti, potiče i korisničke zahtjeve za njihovom međusobnom neposrednom komunikacijom, pretežno podacima. Neposredna komunikacija uključuje međusobno otkrivanje, prepoznavanje i dogovaranje komunikacijskih parametara te samu komunikaciju u realnom vremenu. Bluetooth bežična tehnologija može udovoljiti postavljenim zahtjevima za neposrednu
komunikaciju na bliskim udaljenostima između elektroničkih uređaja.
Bluetooth je otvorena bežična tehnologija za razmjenu podataka koja koristi kratke radio talasne dužine sa fiksnih i mobilnih uređaja i stvaranja privatne mreže (PANS) s visokim nivoem sigurnosti. Izvorno je zamišljen da zamjeni kablove. Najprije je bilo važno da se mogu prenositi podaci između računala i pisača. Međutim, kasnije su se javile ideje da bi se mogli prenositi podaci sa računara na računar, pisača na pisač ili čak i sa različitih uređaja, npr.: sa mobilnog telefona na računar ili pisač, računara na mobilni telefon itd. Osnivački članovi bluetooth-a su: Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba.
Potrebe za komunikacijom i mobilnošću zauzimaju visoko mjesto na listi ljudskih potreba prema nepodijeljenom mišljenju teoretičara koji se bave čovjekom i društvom. Kroz tu prizmu svakako valja gledati i progresivni rast korisnika usluga mobilnih komunikacijskih mreža. Tehnološki razvoj na raznim područjima je to omogućio, te isti razvoj se rasprostranio u svim segmentima ljudskog života.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta