Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alternatori". Rad ima 29 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Општи део
Увод
Данас се уместо динамо-машина на моторним возилима скоро искључиво користе алтернатори, тј. генератори наизменичне струје. Због изванредних својстава они надмашују динамо-машине и потпуно су их истиснули из употребе. У односу.на динамо, алтернатори су мањи, лакши и боље подносе режим рада аутомобилског мотора. Осим тога, боље снабдевају возило електричном енергијом и издашније пуне акумулатор. Али, имају и мањих недостатака: исправљачке диоде су веома осетљиве. Тешко их је прилагодити условима рада мотора са унутрашњим сагоревањем где има повишене температуре, влаге и прљавштине. Због тога се диоде веома лако оштећују и брзо прегоревају и при најмањем квару на електричној инсталацији.
Предности алтернатора су:
напајање пријемника и пуњење акумулатора и при празном ходу мотора;
лако подноси и врло велике бројеве обртаја мотора;
лакше одржавање и дужи век трајања;
нема колектора (са великим варничењима), који је највише ограничавао број обртаја динама;
на реглеру нема потребе за релејом повратне струје;
не зависи од смера обртања (изузев вентилатора за хлађење);
омогућава коришћење мањих акумулатора због ефикаснијег пуњења;
мањих је димензија и масе него динамо исте снаге.
Теориски део
Опис и конструкција алтернатора
Алтернатор је трофазни генератор наизменичне струје. Главни делови алтернатора су:
ротор са прстеновима
статор
силицијумске диоде
контролна лампица
Ротор са прстеновима
Ово су специфични алтернатори релативно малих снага, али са великим распоном између номиналног и максималног броја обртаја. Њихови клизни прстенови су глатки, а четкице мањег пресека и са мањим опружним притиском. Сам ротор је најчешће са више чељусних полова при чему је намотај кружно намотан у једном једином колуту око тела ротора. Тиме је повећана компактност ротора, а центрифугалне силе на напрезу у великој мери намотај ротора и због тога они могу имати и знатно већи број обртаја него што има динама. Полови су у облику чељусти, наизменично распоређених по обиму ротора.
Слика 1. – Ротор алтернатора са намотајима: 1 – чељусти ротора, 2 – побудни намотај, 3 – четкице
Статор
У жљебовима је смештен трофазни намотај са одговарајућим бројем полова. Намотај је везан у звезду са изведеном нултом тачком. Напон између нулте тачке и масе користи се за побуђивање релеја који укључује или искључује побудни намотај на акумулатору после укључења кључа за паљење тј. контак кључа. Намотаји могу бити од дебље жице, а и густина струје може бити већа. То је разлог што су алтернатори мањих димензија. Скица статора је дата на слици 2.
Силицијумске диоде
Основни део силицијумских диода је плочица силицијума дебљина 0,4 – 0,8 mm, што зависи од величине струје пуњења. Са горње и доње стране силицијумске плочице причвршћене су облоге од специјалних легура. За облоге су причвршћени прикључни спојеви. Посебан проблем при изради силицијумских диода представља извођење прикључних електрода.
Оне треба да остваре добар контак са целим површинама плочице и да обезбеде ефикасно одвођење топлоте. Плочица се затвара у херметичку капсулу која се пуни инертним гасовима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta