Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "20 000 milja pod morem ". Rad ima 32 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


CАДРЖАЈ
Увод..................................................................................................... 3 Одлике романа..................................................................................
Како је настао роман?............................................................
Простор у роману и роман простора....................................
Књижевност за децу……………………..…….............................. 6
8
9
11 Основне одлике књижевности за децу (краткоћа, једноставност обраде, ведрина, необичан темпо, духовита поента)…………… 12 Однос књижевности за децу и књижевности уопште…………... 16 Дете и одрасли читалац…………………………………………… 19 Биографија Жил Верна……………………………………………. 21 Композиција и анализа дела.....………………………………….. 28 Ликови………………………………………………………. 33 Научно и фантастично у романима Жил Верна.................. 36 ЗАКЉУЧАК................................................................................................ 37 ЛИТЕРАТУРА............................................................................................. 40
Увод
Чињеница је да свако књижевно дело има своју социолошки одређену читалачку публику. Успех књижевног дела, тј. његово примењивање и одржавање код читалаца, не може се детерминисати само друштвеним, идеолошким и економским факторима.
Један роман мора да поштује свет детињства и да води рачуна о дечјој машти. Деци предшколског узраста занимљиви су романи који подсећају на бајку. Током сазревања њихово интересовање се везује за авантуризам, нова открића, занимљива путовања, откривање непознатих предела у удаљеним земљама итд. Циљ романа за децу би био да задовољи укус детета, да обогати њихов психолошки и емотивни живот и развије интересовање за књижевност.
Од свих категорија, укус је најнеодређенији и не може се јасно одредити, јер зависи од много фактора: од средине у којој деца живе, од услова живота у породици, од васпитно – образовног система, али и од многих личних урођених способности.
Фантастика
У најширем смислу под фантастиком се подразумевају све оне слике које је човек створио својом уобразиљом. Фантастика је уткана у најстарија предања и легенде, одакле је пренета у писану књижевност. Фантастичне теме, ликови и бајке, одувек су привлачиле писце. Фантастичне представе као што су тајанствена и натприродна збивања, натприродних сила из уобразиље древних народа, настале из страха и стрепње од непознатог, прерасле су у чудовишне, сабласне утваре модерног човека. Романе су у својим делима често повезивали са мотивима и темама из бајке, бирали из вилинског света, стваралаштва људске маште. Фантастика је тежња, људска потреба и чежња, да се надмаши људско, да се ослободи временских и просторних граница.
Фантазија је у најширем смислу квалитет веза за свако књижевно дело које садржи и реалне, нереалне и чудесне елементе, сновиђења, визије страха и будућности, почев од бајке, до научне фантастике.
У ужем смислу, фантазија је обележје за литерарно приказивање чудесно језовитог, на начин читаоца и ликове доводи у ситуацију да нису више сигурни у границе између стварног и имагинације, те из овог лебдећег стања оно извлачи естетске вредности. Свет фантастике, скуп феномена који не могу да се објасне природним законима, дефинише се појмовима:
фантастично,
необично,
чудесно,
халуцинантно,
чаробно, итд. међу којима постоје веће и мање разлике.
Дефинисање фантастике везано је за одређивање појма фантастично, у ширем естетичком смислу, фантастика би као категорија обухватала појмове у разним уметностима. У ужем смислу за потребе науке о књижевности фантастика има значење, фантастичне књижевности. Особеност фантастике се најчешће тражи у односу према стварности, а ова се схвата као универзум људског искуства. Фантастика се јавља када у књижевном универзуму уследи прекорачење једног или више чинилаца.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta