Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatska puška M-21". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


САДРЖАЈ:
1.Увод 2
2. Намера и борбене особине аутоматске пушке 5,56 mm М21 3
1.2 Технички подаци за аутоматску пушку 5,56 mm М-21 4
2. Историја 5
3.Конструкција 6
4. Опис делова 7
4.1 Цев 7
4.2 Гасна комора 9
4.3 Гасни цилиндар 9
4.4 Облога 10
4.5 Повратни механизам 10
4.6 Затварач 11
4.7 Носач затварача са клипом 11
4.7.1 Клип 12
4.8 Поклопац сандука 13
4. 9 Сандук са рукохватом 13
4.9.1 Механизам за окидање 14
4.9.2. Обарача 15
4.9.3 Ударна опруга 15
4.9.4 Запињача 15
4.9.5. Регулатор паљбе 15
4.9.6 Успорач ударача 16
4.9.7 Осигурач од превременог опаљења 16
4.9.8 Оквир 16
4.10 Кундак 17
4.11 Нож 18
5. Нишани које користи АП 5,56 mm M21 19
6. Аутоматска пушка 5,56 mm М21 – нова пушка Војске Србије 20
7. Литература 21
1.Увод
Под оружјем, у смислу Закона о оружју и муницији, сматра се свака направа која је израђена, прилагођена или намењена за избацивање пројектила, гаса, течности или друге супстанце путем потиска барутних гасова, ваздушног притиска, гаса под притиском или другог потисног средства, као и други предмети чија је основна намена вршење напада.
Оружје, по врстама, може бити:
ватрено оружје, које избацује пројектил потиском барутних или других гасова насталих као производ сагоревања погонске материје;
ваздушно оружје, које потиском ваздуха или сабијеног гаса избацује пројектил (дијаболу, куглу и др.);
гасно оружје, које избацује или испушта гас или друге супстанце штетне по здравље;
распрскавајуће оружје, које се распрскава под дејством експлозивних или запаљивих материја;
посебно оружје, које под притиском експлозивне или гасне материје избацује анестетичко средство или средство које производи звучни или светлосни сигнал;
оружје са тетивом, које потиском тетиве или друге еластичне материје избацује стрелу или други пројектил;
хладно оружје, боксер, бодеж, кама, сабља, бајонет и други предмети којима је основна намена напад.
Према припадности виду или роду војске оружје миже бити пешадијско, артиљеријско, морнаричко, ваздухопловно итд.
Према конструктивним особинама пешадијско оружје се дели на: стрељачко, тромблонско, безтрзајно, ракетно, минобацаче, ручне бомбе, бацаче граната и пламено бацаче.
Стрељачко оружје са глатком цеви појављује се у другој половини XIV века, са ижљебљеном цеви, масовно почетком XIX века, а аутоматско крајем XIX века, да би у Првом светском рату дошло до пуног изражаја. Појам стрељачког оружја, осим пушке, у ширем смислу речи обухвата и остала ватрена оружја чији је метак сличан пушчаном како по изгледу тако и по начину вођења зрна кроз цев. Према оваквој дефиницији зрно стрељачког оружја нема водећи прстен, већ се у току вођења кроз цев урезује својом кушуљицом.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta