Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Krivicno pravo - Kaznene Sankcije". Rad ima 63 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
1.UVOD
2.POJAM I VRSTE KAZNENIH SANKCIJA
2.1.KAZNENE SANKCIJE I NJIHOVA OPŠTA SVRHA
2.2.KAZNA KAO VRSTA KRIVIČNE SANKCIJE
2.3.МERE BEZBEDNOSTI
2.4.KRIVIČNE SANKCIJE ZA PRAVNA LICA
2.5.PREKRŠAJNE I PRIVREDNOPRESTUPNE SANKCIJE
2.6.ZASTARELOST IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA
3.IZVRŠENJE OSTALIH KRIVIČNOPRAVNIH MERA
3.1.IZVRŠENJE MERE PRITVORA
3.2.ОDUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
3.3.OSTALI KRIVIČNOPRAVNI INSTITUTI I MERE OD ZNAČAJA ZA
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
4.IZVRŠENJE MERA BEZBEDNOSTI
4.1.POJAM I PRIMENE MERA BEZBEDNOSTI U KAZNENO
IZVRŠNOJ PRAKSI
4.2.OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE I ČUVANJE U
ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
4.3.OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE NA SLOBODI
4.4.OBAVEZNO LEČENJE ALKOHOLIČARA I NARKOMANA
4.5.ZABRANA VRŠENJA POZIVA, DELATNOSTI ILI DUŽNOSTI
4.6.OSTALE MERE BEZBEDNOSTI
4.6.1.Zabrana upravljanja motornim vozilom
4.6.2.Uništavanje predmeta
4.6.3.Proterivanje stranca iz zemlje
4.6.4.Javno objavljivanje presude
4.7.PRESTANAK MERE BEZBEDNOSTI NA OSNOVU SUDSKE
ODLUKE
3.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
8.
10.
10.
13.
14.
17.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
29.
30. 5.IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA PREMA MALOLETNICIMA
5.1.KRIVIČNE SANKCIJE PREMA MALOLETNICIMA
5.2.MALOLETNIČKI ZATVOR
5.2.1.Izvršenje kazne maloletničkog zatvora 5.2.2.Prava maloletnika za vreme izdržavanja kazne zatvora
5.2.3.Postpenalni tretman
5.3.VASPITNE MERE
5.3.1.Pojam, svrha u vrste vaspitnih mera
5.3.2.Zavodske vaspitne mere
5.3.3.Vaspitna mera upućivanja u vaspitnu ustanovu
5.3.4.Upućivanje u vaspitno-popravni dom
5.3.4.1.Opšta pravša u principi
5.3.4.2.Prijem u raspoređivanje u ustanovi
5.3.4.3.Prava u dužnosti maloletnika
5.3.4.4.Održavanje discipline u reda
5.4.Upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje u osposobljavanje
5.5.Vaspitne mere upućivanja u vaspitnu ustanovu
5.6.IZVRŠAVANJE VASPITNIH MERA VANZAVODSKOG TIPA
5.6.1.Uvodne napomene
5.6.2.Mere pojačanog nadzora
5.6.3.Pojačan nadzor od strane roditelja ili staraoca
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta