Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anoreksija i pojavni oblici". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.,,Ma ko bio otac jedne bolesti nepravilna ishrana joj je majka”
Georg Herbert XVI – vek
Sadržaj
Uvod 3
1. POREMEĆAJI ISHRANE 4
1.1. Anoreksija neurosa 5
1.1.1. Klinička slika 5
1.1.2. Fizički simptomi 6
1.1.3. Tipovi anoreksije 7
1.2. Bulimija neurosa 8
1.2.1. Klinička slika 8
1.3. Ortoreksija - zavisnost od zdrave hrane 10
3. NEUROENDOKRINOLOGIJA ANOREKSIJE 11
4. BIOLOŠKI FAKTORI U NASTANKU POREMEĆAJA ISHRANE 12
4.1. Doba 12
4.2. Pol 12
4.3. Telesna težina 12
5. PSIHOLOŠKI FAKTORI U NASTANKU POREMEĆAJA ISHRANE 14
5.1. Samopoštovanje 14
5.2. Slika o svom telu 14
6. SOCIJALNI FAKTORI U NASTANKU POREMEĆAJA ISHRANE 16
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20
Uvod
Jedi kad si gladan i prestani da jedeš onoga trenutka kad si sit - iako sasvim jasno i jednostavno formulisano zlatno pravilo nutricionizma, za većinu ljudi je veoma zahtevna, pa i nedostižna formula zdrave ishrane. Na ovim stranicama se ipak nećemo baviti hedonizmom, prekomernim uživanjem u hrani, niti drugim neumerenostima u ishrani, već ozbiljnim poremećajima koji mogu imati i fatalne posledice.     
U svakom trenutku pet do deset miliona ljudi pati od anoreksije, bulimije ili nekog drugog poremećaja ishrane. To su ozbiljni poremećaji ponašanja u vezi sa hranom nastali usled dejstva više faktora. Kada se govori o ovim poremećajima pre svega se misli na anoreksiju i bulimiju, mada se danas u tu grupu svstavaju i kompulsivno prejedanje, ortoreksija i drugi.
Poremećaje ishrane je često teško prepoznati iz više razloga. Mnoge od simptoma će i ako su prepoznati, okolina shvatati kao normalne za uzrast adolescenta, a pored toga osoba sa poremećajem će na sve moguće načine pokušati da prikrije problem. Zbog toga je neophodno detaljno poznavanje simptoma poremećaja u ishrani i konstantno budno oko roditelja i uže okoline.
Iako želju za promenom sopstvenog izgleda mnogi navode kao osnovni uzrok ovih poremećaja, ova potreba je češće samo posledica dubljih psihičkih problema sa kojima se osoba suočava.
Iako sredina doprinosi njihovom javljanju, od presudnog značaja su uvek oni dublji psihički razlozi koji su u samoj osobi. Zbog ovoga, neki od stručnjaka koji se bave ovim poremećajima, njih svrstavaju u širu grupu emocionalnih poremećaja. Depresija, jaka anksioznost i osećaj da stvari izmiču kontroli redovno se javljaju kod osoba sa ovim poremećajima. Anoreksija, kao jedan od najčešćih oblika, upravo je pokušaj da se uspostavi kontrola nad sopstvenim životom putem ishrane. Osoba, strogo kontrolišući svoju ishranu, dobija osećaj da ima kontrolu i nad drugim aspektima života.
POREMEĆAJI ISHRANE
Poremećaji u ishrani najčešće nastaju kao posledica držanja restriktivnih dijeta i to kod osoba koje su emocionalno i psihički osetljive, odnosno onih koje rade na samouništenju sopstvenog zdravlja, praktikujući držanje nepravilnih dijeta, uzimanjem neproverenih dijetetskih preparata i određivanjem sopstvene idealne težine koja je najčešće ispod adekvatne. Poremećaj u ishrani je širok pojam koji obuhvata stanje od kompulzivnog prejedanja do anoreksije (Anorexia nervoza). Takav poremećaj je najčešce posledic a nekog drugog problema, ali zahteva tretman kako psihologa i psihijatra tako i nutricioniste. Mlade osobe, adolescent, koje pate od nekog tipa poremećaja ishrane, najčešće privlače pažnju odraslih što predstvalja samu dubinu ovakve vrste poremećaja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta