Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bakterije". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Pedagoski fakultet Sombor
Univerzitet Novi Sad
Seminraski rad iz Antropologije
Tema : BAKTERIJE
SADRŽAJ:
Uvod, reprodukcija bakterija........................................................................................1
Reprodukcija bakterija..................................................................................................2
Faktori koji utičnu na život i razmnožavanje bakterija..............................................3,4
Sredina u kojoj se bakterije razmnožavaju.................................................................5,6
Određivanje broja bakterija........................................................................................6,7
Promene bakterija za vreme razmnožavanja.................................................................8

UVOD
Razmnožavanje ili multiplikacija bakterija je reproduktivni proces pri kome se povećava broj bakterijskih ćelija jedne vrste bakterija. Razmnožavanje bakterija ne mora uvek biti povezano s rastenjem. Neka bakterijska ćelija se može razmnožiti a da pri tome ili pre toga ne raste.
Za razmnožavanje bakterija obično se upotrebljava izraz „rastenje“, pa se kaže da neka bakterija dobro raste na nekom određenom hranilištu, pri čemu se misli da se ta bakterija na datom hranilištu brzo razmnožava. Razmnožavanje bakterijske ćelije obično traje kratko vreme. Retko kada traje duže i uzrokuje stvaranje ćelija koje su znatno veće nego što je za datu vrstu normalno. Razmnožavanje je osnovna funkcija kako svih živih bića tako i bakterija. Razmnožavanje obezbeđuje postojanje vrste svakog živog bića. Svako živo biće, pa i bakterijska vrsta, može postojati samo toliko dugo dok ima sposobnost razmnožavanja. Bakterije stalno i ne prekidno reprodukuju sebi jednake jedinke. One reprodukuju svoje potomstvo. One se razmnožavaju. Reprodukcijom bakterija obrazuju se bakterijske populacije. Svaka populacija neke bakterijske vrste nastaje uvek iz jedne jedine individualne bakterijske ćelije.

REPRODUKCIJA BAKTERIJA
Reprodukcija bakterija je cikličan proces. Za vreme tog procesa menjaju se morfološke, strukturalne, hemijske i druge osobine bakterijske ćelije. Ona raste i menja mnoge svoje osobine sve dok ne postane sposobna da proizvede novu jedinku ili nove jedinke, koje imaju iste osobine kao i ćelija majka. Novoformirana ćelija ili novoformirane ćelije opet rastu i pri tome se menjaju sve dok i one ne postanu sposobne da reprodukuju same sebe. To se stalno ponavlja sve dok za to postoje uslovi.
Za vreme života u toku mnogih fizioloških procesa povećava se citoplazma bakterijske ćelije i menjaju se i drugi njeni sastavni delovi. To sve teče toliko dugo dok određeni uslovi ne izazovu formiranje potomstva.
Bakterije se razmnožavaju na sledeće načine: cepanjem ili prostim deljenjem, pupljenjem, grananjem, preko L-oblika i seksualno.
CEPANJE:
Bakterije se najčešće dele prostim deljenjem u dve jednake ćelije kćerke. U štapićastih i spiralnih bakterija do toga deljenja dolazi na sredini ili približno na sredini, ekvatorijalno i okomito na uzdužnu osovinu bakterijske ćelije. Kod loptastih bakterija deljenje se može vršiti uzduž bilo koje osovine. Štapićaste i spiralne bakterije pre nego što se podele nešto se izduže. Loptaste bakterije se pre deljenja nešto povećaju i obično ne izmene oblik. Kada bakterijska ćelija doraste do svoje određene veličine, u njoj se prvo javi jedan septum. On predstavlja urastanje ćelijskog zida u citoplazmu. Zatim, septum podeli citoplazmu na dva približno jednaka dela. Nuklearna supstancija, koja se udvostručila još pre početka deljenja ćelije, raspodeli se podjednako u svaki odeljeni deo citoplazme. Posle toga bakterijska ćelija se počne sužavati na mestu gde je urastao septum i na kraju se na tom mestu ćelija podeli na dve ćelije kćerke.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta