Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko bankarstvo". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Ужице
ПРОЈЕКТНИ РАД
Предмет : Електронско пословање
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
Студент : Маријана Милошевић ин 63/04
САДРЖАЈ
УВОД ------------------------------------------------------------------------------------------ 3
1. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО------------------------------------------------- 3
1.1 Предности - уштеде које нуди електронско банкарство--------------- 4
2. БАНКОМАТ----------------------------------------------------------------------------- 5
3. ПОС ТЕРМИНАЛИ------------------------------------------------------------------- 6
4. SWIFT------------------------------------------------------------------------------------- 6
5. ДИГИТАЛНИ НОВАЦ---------------------------------------------------------------- 7
6. ДИГИТАЛНИ ЧЕК-------------------------------------------------------------------- 9
7. ДИГИТАЛНИ ПОТПИС И ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТ--------------- 10
8. КРЕДИТНЕ И ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ-------------------------------------------- 11
8.1 Историјски развој кредитних – дебитних картица---------------------- 12
9. СМАРТ КАРТИЦЕ---------------------------------------------------------------------13
10. ВИРТУЕЛНЕ КАРТИЦЕ------------------------------------------------------------15
11. ON-LINE БАНКАРСТВО----------------------------------------------------------- 16
12. КУЋНО БАНКАРСТВО (HOMEBANKING)----------------------------------17
13. ИНТЕРНЕТ БАНКАРСТВО-------------------------------------------------------17
13.1 Предности и недостаци Интернет банкарства--------------------------19
13.2 Сигурност на Интернету------------------------------------------------------20
14. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО КОД НАС---------------------------------- 22
15. МОБИЛНО БАНКАРСТВО-------------------------------------------------------- 23
ЗАКЉУЧАК--------------------------------------------------------------------------------- 25
ЛИТЕРАТУРА------------------------------------------------------------------------------ 26
УВОД
Интернет је у потпуности изменио начин пословања. Руше се географске границе, језичке баријере, чак и валутна ограничења, а технологија електронске трговине је за то заслужна - или крива. У зависности од тога са које се стране налазимо, е-трговина, како се уобичајно назива, је или благодет, или права мука.
1. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
Електронско банкарство (енг. Electronic Banking), као појам посматран са информатичке стране гледишта, једноставно представља коришћење рачунара у банкарском пословању. Пружање многих банкарских услуга одвија се уз подршку рачунара, односно, електронски трансфер средстава обухвата електронске системе који трансферишу новчана средства и дигиталне записе, без папирне документације, користећи компјутерске комуникације.
Подаци се дакле, аутоматски примају, обрађују и даље прослеђују. Јако је битно што клијент банке, независно од шалтера банке, у било ком тренутку може да обави своје банкарске послове. Исто тако, банкарски информациони системи, имају за циљ да вршењем тих, техничких услуга, обезбеде поред веће брзине и тачности обављања финансијских трансакција, и сигурност трансакција. Обезбеђење потребног нивоа сигурности трансакција, само по себи укључује и тајност, што је нужна претпоставка за прихватљивост електронских метода за небанкарске учеснике.
Електронско банкарство, дакле, омогућава постепено елиминисање папирног начина плаћања, што је уз квалитетну маркетиншку презентацију веома брзо прихваћено у пракси. Иако издаци за увођење компјутерске информационе технологије заједно са трошковима маркетинга представљају значајну ставку за банке, ипак увођење и примена електронског банкарског пословања је, дугорочно гледано, економичније.
До појаве електронског банкарства по први пут је дошло у Сједињеним Америчким Државама почетком седамдесетих година и, ова технологија означена је као електронски пренос средстава - EFT (енг. Electronic Funds Transfer). То је електронско преношење, чување и размена облика финансијских средстава између субјеката плаћања.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta