Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pojam digitalnog računara". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
БЕОГРАД
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет: Пословна информатика
ТЕМА:
,,Појам дигиталног рачунара“
Професор Студент
Мр Иван Пиљан Марија Илић
Бр. индекса 221-011-12
Београд, децембар, 2012.
САДРЖАЈ:
Увод....................................................................................................... ..... 2
1.Дигитални рачунар и постиндустријско доба..................................... 3
2.Врсте рачунара....................................................................................... 4
3.Хардвер и софтвер дигиталног рачунара............................................. 5
4.Аритмеричко логичка, управљачко контролна и меморијска јединица дигиталног рачунара................................... ............................. 6
5.Улазно/излазна јединица......................................... .............................. 7
....................................................................................... .............................. 8
6.Улазне јединице...................................................................................... 9
.....................................................................................................................10
7.Излазне јединице.................................................... ............................... 11
..................................................................................... ............................... 12
8.Закључак................................................................................................. 13
9.Литература............................................................................................ 14
Увод
Рачунар или комп јутер је електронски уређај који се користи за обраду података према строго одређеној процедури. У енглеском језику реч computerce се изворно користила за људе запослене да обављају аритметичке прорачуне, са или без механичких помагала, али је касније за саме рачунске машине. Исто важи и за српску реч рачунар
Рачунари су електронске машине које обрађују улазне информације (податке или наредбе) и из њих произбоде излазне информације (резултате)
Постоји подела на аналогне и дигиталне рачунаре са обзиром на то да ли раде са континуалним или дискретним величинама при обради података. Временом је аналогни рачунар углавном потиснут из употребе, изумро па се данас појам рачунар углавном односи на дигитални рачунар.
Савремени дигитални електронски рачунари су се појавили педесетих година двадесетог века, а радили су тако што су се подаци припремали набушеним картицама и онда преко посебних оптичких читача уносили у рачунар где се даље вршила обрада података. Резултат се приказивао на монитору или помоћу штампача штампао на папиру.
1. Дигитални рачунари и постиндустријско
доба
Обрада података у ужем смислу подразумева извршавање различитих операција (аритметичких, логичких итд.) над подацима.
Обрада података у ширем смислу обухвата све послове везане за прикупљање, складиштење, одржавање и манипулисање подацима.
Рачунар је уређај који је у стању да замени човека у обради података и у ужем и у ширем смислу.
Да би то било могуће неопходно је да се поступак обраде података формализује на такав начин да га рачунар може извршити.
Принцип коришћења дигиталног рачунара као електронског уређаја реализује се кроз преузимање, меморисање, обраду и издавање информација, бројчаног, текстуалног и графичког типа.
Све функције се обављају под контролом одређеног скупа инструкција које се називају програм.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta