Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izvršioci krivičnih djela i njihova obilježja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola ‘’Logos centar’’
Mostar
SEMINARSKI RAD
IZVRŠIOCI KRIVIČNIH DJELA I NJIHOVA OBILJEŽJA
Kolegij: “ Kriminalistička taktika“
Mostar, Juni 2012
Sadržaj
Uvod................................................................................................................................2
Izvršioci kazneni djela....................................................................................................3
Kaznena djela činjenjem...........................................................................................3
Kaznena djela nečinjenjem.......................................................................................3
Podjela kazneni djela nečinjenjem................................................................4
Garant ...........................................................................................................6
Obilježja krivični djela....................................................................................................7
Radnja.......................................................................................................................8
Teorije o radnji..............................................................................................8
Biće kaznenog djela................................................................................................10
Deskriptivna i normativna obilježja kaznenog djela...............................................10
Objektivna i subjekivna obilježja............................................................................11
Zaključak.......................................................................................................................12
Literatura ......................................................................................................................13
Uvod
Krivično djelo je svjesna i voljna čovjekova radnja ili propuštanje radnje koja je društveno opasna, protupravna i u zakonu određena kao krivično djelo. Iz toga proizilazi da su osnovni elementi krivičnog djela postojanje neke djelatnosti koja dovodi do neke posljedice, zatim društvena opasnost koju izaziva to djelovanje zbog čega se za krivično djelo propisuje zakonska kazna, i postojanje volje da se neko djelo učini i to svesno.
Krivično djelo može se posmatrati kao društvena pojava u klasnom društvu , shvaćena kao djelatnost opasna po društvo . Može se posmatrati sa stanovišta kaznene politike neke društvene zajednice, pa se prema tome pojam krivičnog djela određuje prema političkim razlozima zbog kojih se neka ljudska djelatnost definira kao opasna za to društvo. Krivično djelo može se posmatrati sa aspekta uzroka koji dovode do pojave krivičnog djela. Određivajem pojma krivčnog djela na osnovu ovih shvatanja bavi se kriminologija. Krivično-pravna odredba krivičnog djela temelji se na odredbama pravnih elemenata koji su zajednički za sva krivična djela tzv. osnovnim elementima krivičnog djela.
Izvršioci kazneni djela
Kaznena djela se mogu počiniti činjenjem i nečinjenjem- u pr avilu se izvršavaju činjenjem. Razlikujemo kaznena djela činjenjem ili komisivne delikte i kaznena djela nečinjenjemili omisivni delikti.
2.1. Kaznena djela činjenjem
Činjenje je svjesno i voljno poduzimanjem tjelesnog pokreta, a nečinjenje propuštanja tjelesnog pokreta. Radnja se izvodi pokretima tijela i udova, a može se ostvariti iizgovaranjem riječi kao i nekom drugom vrstom ponašanja(konkludentnim radnjama).Može se sastojati od jednog pokreta ili djelatnosti ili iz više povezanih djelatnostitj.radnja može biti prosta i složena.
Kaznena djela činjenja ili komisivna kaznena djela- radnja učinjenja sastoji se iz pozitivnog aktivnog ponašanja tj.poduzimanjem svjesnih i voljnih tjelesnih pokreta
2.2. Kaznena djela nečinjenjem
U K rivičnom zakonu prevladavaju kaznena djela činjenjem ili komisivni delikti. Samo iznimno kazneno pravo kažnjava i nečinjenje, tj. ponašanja kojima se krši naređujuća(imperativna) norma. Tako je npr. svatko tko zna da se priprema počinjenje težeg k rivičnog djela dužan to prijavit kako bi se spriječilo da to djelo bude počinjeno, u suprotnom čini krivično djelo neprijavljivanja pripremanja krivičnog djela.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta