Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aloe vera". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Uvod ................................................................................................................. 3
Opis biljke i osnovne karakteristike ................................................. 4
Hemijski sastav Aloje .......................................................................... 6
Hemijski sastav ekstrakta od Aloje ................................................... 8
Primjena i djelotvornost Aloje ........................................................... 9
Primjena Aloje u ishrani .................................................................... 9
Spektar medicinskog djelovanja Aloje vere ..................................... 10
Derematološka svojstva Aloje vere ............................................. 11
Zaključak .............................................................................................. 13
Referentna literatura .......................................................................... 14
Uvod
Poslednjih nekoliko godina zabilježen je trend povećanja naučnih istraživanja u cilju ispitivanja medicinskih, farmakoloških i drugih ljekovitih svojstava Aloje vere. Do danas, mnogi naučnici i istraživači su ispitivali dejstvo Aloje vere, kako eksperimentalno na životinjama, tako i primjenom u liječenju ljudi. Rezultati do kojih su oni došli su zaista ohrabrujući i zadivljujući, budući da ova biljka, pored ljekovitog dejstva, ispoljava i niz pozitivnih efekata ako se koristi u ishrani, a egzaktno su potvrđeni i njeni efekti u oblasti kozmetologije.
Medicinska, a posebno farmaceutska nauka i sa njom kompatabilne ili granične naučne discipline, prvenstveno iz domena prirodnih nauka, se poslednjih godina veoma angažovala u pokušaju da rasvetli neke od mehanizama djelovanja ove biljke, odnosno njenih pojedinih komponenata, a o tome govore brojne publikacije u različitim medicinskim časopisima. Zainteresovanost imunologa i onkologa vezana je za zaista briljantne rezultate istraživanja u domenu imunomodulatornog, antitumorskog i antialergijskog djelovanja pojedinih komponenti.
Aloja vera, prema svim do sada poznatim karakteristikama i parametrima, spada u one biljke čiji se ljekovite sastojci svakodnevno koriste u zdravstvene, medicinske i kozmetičke svrhe, sa tendencijom daljeg proširenja njene upotrebe.
Opis biljke i osnovne karakteristike
Aloja vera u svijetu je poznatija pod nazivom Aloa vera Barbadensis Miller. Ime je dobila po botaničaru Milleru, koji ju jer prvi otkrio na ostrvu Barbadosu i uvrstio u registar ljekovitog bilja. Zbog svoje hranljivih vrijednosti i svojih ljekovitih svojstava nazivaju je ’’kraljicom ljekovitih biljaka’’.
Opis biljke: Aloja (aloe) je biljka koja pripada porodici kaktusa i porjeklom je iz Afrike. U svetu je poznato preko 250 vrsta od kojih svega 4 imaju ljekovito dejstvo (Barbadensis, Arborescens, Chinensis i Ferox).
Slika 1. Aloa Vera Barbadensis Miller
Aloe Barbadensis Miller ima sabljaste, špicaste listove s testerastim ivicama, koje po obliku posjećaju na ražu. Rastu pri zemlji. Iz sredine ruže raste cvjetna drška koja se završava u vidu žutog ili crvenkastog cvijeća. Potpuno razvijena biljka je u prosjeku od 75 do 120 cm visoka i ima od 12 do 15 listova. Listovi su široki. Na najširem djelu su od 10 do 13 cm, a uobičajna težina u potpunoj zrelosti je od 700 do 500 g.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta