Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Individualni bazni indeks". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Otvoreni univerzitet „ APEIRON „Travnik
Fakultet poslovne informatike
SEMINARSKI RAD
Predmet: Statistika
Travnik; decembar, 2009godina
SADRŽAJ
Uvod 3
Sažetak: 4-7
Zaključak 8
Literatura 9
UVOD
Kroz ovaj rad objasnio sam pojam i upotrebu kako baznih , tako i lančanih indesa i naveo primjer izračuna istih.
SAŽETAK
Za izučavanje masovnih pojava i procesa poslovna statistika koristi integralne pokazatelje koji pradstavljaju jednoznačno standardizovanu kvantitativnu mjeru izražavanja opšte tendencije promjena i parcijalne čiji zbir kvantitativno izraženih dinamičkih ocjena , procesa ili pojava se koristi kao baza za integralni pristup.
U empiriskim istraživanjima obično se umjesto analitičke interpretacije slučajne funkcije služimo skupomslučajnih veličina koje obrazujudinamički niz za skup sukcesivnih vremenskih intervala ili momenata tί, ί=1,2,....n i t1Dinamikom promjenaekonomskih pojava,koje se prate pomoću nizova podataka i njihovih varijacija u funkcijivremena,ispituju se razvojne tendencije i vrši prosuđivanje o njenom tempu promjena. To ispitivanje daje odgovor na pitanje kako možemo originalnim podatcima vremenske serije prilagoditi jedan oblik matematićke funkcije koji u konkretnom slučaju izražava zakon razvitka pojave.
5.PRIMJER
Period koji odredimo za bazni označavamo sa 100
ZAKLJUČAK
N a osnovu objašnjenja i primjera kroz ovo poglavlje došli smo do sljedećeg zaklučka :
Za izračunavanje masovnih pojava i procesa poslovna statistika koristi integralne pokazatelje koji predstavljaju jednoznačno standardizovanu kvantitativnu mjeru izražavanja opšte tendencije promjena i parcijalne čiji zbir se koristi kao baza za integralni pristup.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta