Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Interpol i terorizam". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
PREDMET: KRIMINALISTIKA
TEMA: INTERPOL I TERORIZAM
S A D R Ž A J strana Uvodna reč..................................................................................................................... 3 Karakteristike terorizma ..................................................................................... 4 Terorističke aktivnosti ………………………………………………………………. 5 Oblici terorizma ……………………………………………………………………… 6 Terorizam kao krivično delo ………………………………………………………… 7 Interpol I Terorizam ………………………………………………………………….. 9 Zaključak....................................................................................................................... 10 Literatura........................................................................................................................ 11
UVODNA REČ
Terorizam je postojao u svim društveno političkim sistemima I u svim njegovim fazama razvoja. Uvek je opstajao I svoje oblike prilagođavao aktuelnim potrebama I različitim političkim interesima, tako da nijedan do sada poznati sistem demokratije nije bio sam po sebi dovoljan da društvo zaštiti od terorizma, kao ni bilo koji poznati oblici diktature. Bez obzira na to što su se raznovrsni teroristički akti izvršavali na različitim geografskim prostorima I u neodređenim vremenskim razmacima, to nije smetalo da među teroristima budu zastupljene gotovo sve ideologije I religije, sve društvene klase I slojevi, što je opet zavisilo od prirode terorističkih akata I zastupljenosti određenih političkih interesa I ciljeva. Raznovrsni oblici nasilja poznati su još od postanka društva, ali je terorizam posebno došao da izražaja u fazi kapitalizma I buržoaskim državama kao metod političke borbe I najčešće se ispoljavao u vidu atentata ili likvidiranja predstavnika vladajuće klase.
KARAKTERISTIKE TERORIZMA
Krivično delo terorizma može se izvršiti sledećim radnjama:
izazivanjem eksplozije,
izazivanjem požara,
preduzimanjem druge opšteopasne radnje,
preduzimanjem akta nasilja.
Ovo krivično delo karakteriše namera učinioca koja se sastoji u ugrožavanju ustavnog uređenja ili bezbednosti zemlje, i ona se kao bitni element krivičnog dela, mora utvrditi jer, u suprotnom neće postojati ovo krivično delo već neko drugo npr. iz glave krivičnih dela protiv života i tela, ili protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.
Pod opšteopasnim radnjama se podrazumeva upotreba otrova, otrovnog gasa, jonizujućeg zračenja, motorne sile ili kakvog drugog sredstva ili načina kojim se može izazvati opšta opasnost.
Akt nasilja u krivično pravnom smislu podrazumeva grubo ponašanje prema nekom licu, koje sadrži i elemente nanošenja fizičkih povreda i psihičkih patnji. Nasilje treba da bude podobno da stvori osećanje nesigurnosti kod građana.
Terorističke akcije su, uglavnom dobro pripremljene i organizovane i izvode se individualno ili grupno, najčešće ih izvode specijalizovane grupe terorista koje su posebno obučene i ubačene iz inostranstva sa tačno određenim zadacima. Terorizam je sve rasprostranjeniji pojavljuje se u novim oblicima i može se slobodno reći da nema zemlje u svetu koja nije izložena ili joj ne preti opasnost od raznih vidova terorističke aktivnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta