Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezotpadne tehnologije". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
Predmet: Industrijska ekologija
Seminarski rad
BEZOTPADNE TEHNOLOGIJE
Niš, 2012.
SADRŽAJ
UVOD
1.Princip održivog razvoja.............................................................................................................4
1.1 Princip hijerarhije u upravljanju otpadom...........................................................................4
2. ČISTE TEHNOLOGIJE ...........................................................................................................5
2.1. Niskootpadne (čiste) tehnologije ......................................................................................5
2.2. Povećan pristup kapitalu i veća ulaganja u čistije tehnologije .........................................5
3. EKO-PODOBNOST ................................................................................................................5
3.1. Ekološki podobni proizvodi..............................................................................................6
4. RASPOLOŽIVE TEHNOLOGIJE ZA ENERGETSKO KORIŠĆENJE OTPADA..............6
4.1. Sistemi korišćenja goriva dobijenog iz otpada.................................................................7
4.2. Energija iz otpada.............................................................................................................8
5. OD OTPADA DO RESURSA.................................................................................................9
6. ZELENI POSLOVI..................................................................................................................9
7. NOVE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI MOTORNIH GORIVA IZ OBNOVLJIVIH SIROVINA.................................................................................................................................10
7.1. Bio dizel postrojenja.......................................................................................................10
8. KORIŠĆENJE DRVNOG OTPADA....................................................................................11
8.1. Uticaj korišćenja drvnog otpada na životnu sredinu.......................................................12
9. OTPAD SA NJIVA KAO ENERGETSKA SIROVINA......................................................12
10. PRIMER PRERADE SUMPORNE KISELINE U NOVU SIROVINU............................13
11. TRIGENERACIJA................................................................................................................13
12. PROIZVODNJA PLASTIČNIH CIGLI IZ PLASTIKE.....................................................14
13. BRIKETI OD NOVČANICA ..............................................................................................14
ZAKLJUČAK
LITERATURA
Uvod
Bezotpadne tehnologije korišćenja mineralnih sirovina pri njihovoj eksploataciji podrazumevaju kompleksno iskorišćenje svih komponenti iz rude i vraćanje, reciklazom, u proces proizvodnje celokupnog otpadnog materijala kao i ranije proizvedenih konačnih proizvoda, čiji je vek upotrebe istekao, pa se javljaju kao otpadi u životnoj sredini. Na ovaj način se smanjuje ukupna količina otpadnog materijala, a zagađenje životne sredine svodi na najmanju meru. Pri projektovanju tehnologije korišćenja određenog prirodnog dobra mora se poštovati sledeći princip da u svakoj tehnologiji treba obezbediti reciklzu svih prirodnih dobara i zaliha. Pod reciklažom podrazumeva se povratno ili višestruko korišćenje sirovina i krajnjih produkata, čiji je vek upotrebe prošao. Zatvorena tehnologija sa recilklažom prirodnih dobara je ona kod koje se u toku tehnološkog ciklusa proizvodnje, prerade i koriščćenja sirovina obezbeđuje potpuno iskorišćenje svih komponenti mineralne sirovine i vraćanje u proces otpada i predmeta čija je upotreba okončana.
1. PRICIP ODRŽIVOG RAZVOJA
Princip održivog razvoja promoviše ravnomeran razvoj uz ekonomski rast koji obezbeđuje smanjenje siromaštva, pravednu raspodelu bogatstva, unapređenje kvaliteta života, i smanjenje nivoa zagađenja na nivo kapaciteta činilaca životne sredine, sprečavanje budućih zagađenja i očuvanje biodiverziteta. Održivo upravljanje otpadom znači efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine proizvedenog otpada, i, kada je otpad već proizveden, postupanje sa njim na takav način da to doprinese ciljevima održivog razvoja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta