Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bankarski kredit i tržište novca i kapitala". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
PRAVNE NAUKE
BANJA LUKA
BANKARSKI KREDIT
I
TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA
(seminarski rad iz predmeta Monetarne i javne finansije)
__________________________________________________________________________________
U Banjoj Luci, 2012. godine
Sadržaj
SADRŽAJ ................................................................................................................................................2
UVOD ......................................................................................................................................................3
I DIO
BANKARSKI KREDIT
Bankarski kredit kroz istoriju ……………………………………………………………….……...4
Bankarski kredit – pojam …………………………………………………………………….…….5
Nastanak i izvori bankarskog kredita ………………………………………………………….…...7
Ekonomske funkcije bankarskog kredita ……………………………………………………….….8
Pozitivne i negativne strane bankarskog kredita ……………………………………………….…10
II DIO
TRŽIŠTE NOVCA
Pojam tržišta novca ……………………………………………………………………………….11
Novac ……………………………………………………………………………………………..13
Teorija novca ………………………………………………………………………………….13
Barter poslovi …………………………………………………………………………………14
Papirni novac kao instrument finansiranja ……………………………………………………14
Instrumenti tržišta novca …………………………………………………………………………..16
III DIO
BANKARSKI KREDIT U ROBNOM PROMETU
Uopšteno o bankarskom kreditu u robnom prometu ……………………………………………...17
Bankarski kredit u sferi finalne potrošnje ………………………………………………………...17
Bankarski kredit i tržište novca i kapitala ………………………………………………………...18
Strateške razlike akcionarskog i kreditno - bankarskog finansiranja ……………………………..18
ZAKLJUČAK.........................................................................................................................................19
LITERATURA........................................................................................................................................20
UVOD
Tržište novca čini dio finansijskog tržišta, i kao njegov važan segment, predstavlja visokospecijalizovani oblik kupovine i prodaje novca, ostalih likvidnih sredstava i kratkoročnih hartija od vrijednosti. Cijena novca je kamata. Tržište novca trguje dnevnim, terminskim novcem i kratkoročnim hartijama od vrijednosti, u zavisnosti od načina i uslova poslovanja razlikujemo primarno i sekundarno tržište novca. Novac je društveni odnos, što znači da postoji samo u okviru grupe ljudi kao sredstvo prihvaćeno od svih članova. I ako je novac zajednička kreacija cijelog društva, on predstavlja nešto eksterno u odnosu na pojedinca, a u realnosti se za sve javlja kao sasvim prirodna stvar. I ako je novčani oblik vrijednosti univerzalna karakteristika različitih sistema robne privrede, različiti oblici i vrste novca su se javili na različitim mjestima i u različito vrijeme. Novac služi kao regulator ekonomske aktivnosti i novčani oblici su odraz određene organizacije ekonomske aktivnosti putem robne privrede. U međunarodnim ekonomskim odnosima su česte situacije da u spojnoj trgovini učestvuju zemlje čije valute nisu kovertabilne, ili se pak nalaze u platno bilansnim teškoćama. U toj situaciji pribegava se tzv. barter ili kompenzacionim poslovima.
Na tržištu novca predmet kuporodaje su hatrije od vrijednosti, emitovane od strane centralne banke ili drugih subjekata kojima pozitivno pravo daje takvu mogućnost. Na razvijenom tržištu u razvijenim privredama koriste se razni instrumenti u trgovini hartijama od vrijednosti: međubankarska kupoprodaja novca, kratkoročne hartije od vrijednosti i međubankarska trgovina viškovima obaveznih rezervi. U dnevnim poslovanjima poslovnih banaka pojavljuju se na saldu njihovog dnevnog poslovanja viškovi i manjkovi. Novac se na organizovanom ili neorganizovanom tržištu novca pozajmljuje radi održavanja likvidnosti banaka, i drugih finansijskih institucija, kako u kratkim vremenskim intervalima npr. dnevna poslovanja tako i na određene vremenske intervale i to predstavlja međubankarsku kupoprodaju novca. Neke od kratkorocnih hartija od vrijednosti koje su opisane u ovom radu su: državne obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi, bankarska potvrda o depozitu, bankarski akcept i komercijalni zapis.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta