Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Autoritet i vođstvo". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
UVOD............................................................................................................... 3
VOĐSTVO…………………………………………………………………………… 11
3.1. Osnovne vještine lidera……………..…………………………………………… 12
3.2. 10 vještina lidera……………………………………………………………… 12
3.3. Stilovi vođstva…………………………………………………..……………….. 13
3.4. Pet nivoa u razvoju menadžerstva ……………………………………………….. 14
ZAKLJUČAK..................................................................................................... 15
LITERATURA................................................................................................... 16

UVOD:
Provjeriti što naši suradnici, rođaci, prijatelji i poznanici misle o
problemima prije nego se predloži konačno rješenje.
Odrediti ciljeve prije susreta s drugim.
Svoje ideje izraziti samouvjereno i s entuzijazmom.
Svoje ideje prezentirati mirno i fokusirano.
Osvijestiti svoje snage kao vođa i koristiti ih u potpunosti.
Razmisliti prije nego što se nešto kaže i pažljivo slušati
sugovornike.
Na pogreške drugih reagovati tražeći uzroke, a ne tražeći krivca,jer
će se na taj način izbjeći iste greške u budućnosti.
Steći povjerenje okoline svojim znanjem i sposobnostima.
Biti proaktivan i uvijek tražiti nove prilike za rješenje.
Pratiti nove životne trendove, tj. biti upućen u novosti.
Svoje ideje poduprijeti argumentima.
S ljudima se družiti i razgovarati kako bi ih se bolje upoznalo i
izgradilo s njima dobre odnose.
3. VOĐSTVO
Jedna od najjednostavnijih i najpotpunijih definicija vođstva ga opisuje kao „sposobnost da se utiče na grupu kako bi se ostvarili organizacioni ciljevi“, a suština vođstva je u uticaju koji lider ima i koristi kako bi sledbenike, odnosno članove organizacije uputio na ostvarivanje relevantih ciljeva organizacije. Sledbenici lideru daju slobodu da i za njih definiše stvarnost (interpretira realnost) odnosno da tumači značenje pojava i događaja iz okruženja i da na osnovu toga dik
***[All2Txt: Unregistered Filter ONLY Convert Part Of File! Read Help To Know How To Register.]***
ttine posjeduju lideri, koji su stilovi vođstva, odnosno tokom vremena su se razvili različiti pristupi određivanju vođstva („klasične teorije“)... 
Osnovne vještine lidera:
Upravljanje značenjem (lider je lider zato što interpretira realnost koja okružuje njega i njegove sledbenike, što i jeste osnovna funkcija lidera.)
Upravljanje pažnjom (lideri moraju privući pažnju svojih sledbenika, kao preduslov za upravljanje značenjem, odnosno interpetiranje ralinosti za svoje sledbenike.)
Upravljanje povjerenjem (lideri moraju biti pouzdani kako bi sledbenici imali povjerenja u njega).
Upravljanje sobom (lideri moraju da posjeduju jasnu sliku o sebi i svojim sposobnostima).
Doduše, najčešće se za opis vejština i sposobnosti menadžera koristi pristup Vetana (Whetten) i Kamerona (Cameron), koji su identifikovali
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta