Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antiseptici i dezificijensi". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: KOZMETOLOGIJA
TEMA: ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI
ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI
Antiseptici su sredstva ili prrodne smeše koje na mestu aplikovanja ubijaju ili sprečavaju rast i razmnožavanje vegetativnih formi patogenog mikroorganizama. To su dejstvujuće supstance koje se primenjuju na živo tkivo.
Dezificijensi su sredstva koja se koriste za uništavanje vegetativnih oblika patogenih bakterija.
Antiseptici i dezificijensi se zajedničkim imenom nazivaju germicidi. Zavisno od vrste mikroorganizama na koje deluju, mogu biti: baktericidi, fingucidi, amebicidi i virusicidi.
Karakteristike koje trebaju da imaju dobri germicidi su da:
-ispoljavaju snažno germicidno dejstvo
-imaju širok spektar
-deluju dubinski i u širokom području pH vrednosti
-deluju brzo i u toku dužeg vremena
-se ne resorbuju sa mesta aplikacije
-su neutralnog ili prijatnog mirisa i da ne boje površinu na koju su aplikovani
-da ne deluju kao iritansi i senzibilatori
Mehanizam dejstva germicida je trojak. Mogu da deluju tako što:
-izazivaju koagulaciju proteina
-inhibiraju aktivnost enzima u tkivu mikroorganizama na koje deluju
-menjaju propustljivost celiskih membrana mikroorganizama i na taj način ugrožavaju njihove metaboličke funkcije
KLASIFIKACIJA
Germicidna sredstva se hemijski mogu klasifikovati kao:
-površinske aktivne materije
-alkoholi
-fenoli
-aldehidi
-kiseline
-jedinjenja halogena
-oksidaciona sredstva
-teski metali i njihove soli
-derivati i furana
-boje
POVRSINSKI AKTIVNE MATERIJE deluju tako što menjaju prpustljivost ćelijske membrane. Kao antiseptici primenjuju se katjoni aktivne PAM.
ALKOHOLI
Alifatični alkoholi imaju antimikrobno delovanje. Među njima najviše se koristi etil-alkohol.
ETANOL
Etil-alkohol-Aethanolim-C2H5OH, ili kako se obično natiziva alcohol je na sobnoj temperatuti bistra, bezbojna tečnost karakterističnog mirisa. Specifična tetina mu je manja od vode, a tačka ključanja iznosi 78C°. Dobro se meša sa vodom i služi kao rastvarač za niz organskih jedinjenja.
-Spiritus absolutus(apsolutni alkohol), koja vodu ima samo u tragu, koristi se uglavnom u analitičkim labaratorijama.
-Spiritus concentratus(koncentrovani alkohol) predstavlja 96% alkohol, odnostno sadrži 4% vode.
-Spiritus predstavlja 90%-tni alkohol.
-Spiritus dilutus, razblaženi alkohol.Predstavlja 70% alkohol.
Osnovna primena etanola u medicini se zasniva na njegovom germicidnom dejstvu. U parmaciji i kozmetologiji se koristi i kao rastvarač, nosilac aktivnih materija, solubilizator i glavna su dejstvujuća supstanca. Mehanizam dezinfekcionog dejstva alkohola sastoji se u tome sto na mesta aplikovanja vrši precipitaciju-taloži proteine ćelije mikroorganizama. Precipitaciju proteina izaziva na taj način što im oduzima vodu-dehidratiše ih. Precipitacijom belančevina na površini ćelija na koje etanol deluje, stvara se skrama koja onemogućava prodiranje etanola u dublje slojeve i samim tim onemogućava dublje antimikrobno dejstvo.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta