Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antiflogistika". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: kozmetologija
TEMA: ANTIFLOGISTIKA
ANTIFLOGISTIKA
Antiflogistika su sredstva kojima se suzbija ili ublažava zapaljenje. Veliki broj sirovina koji se koriste u farmaciji i kozmetologiji ima antiflogističko dejstvo. Na primer sluzne droge (mucilagiens), adsorbentna sredstva, taninske droge, odnosno adstringensi, smoliensi, azulenske droge i azuleni kao i mnoge druge.
U medicini se primenjuju hormoni nadbubrežnih žlezda (kortikosteroidi), kao snažna antiflogistička sredstva i slično.
Sa aspekta primene u kozmetologiji antiflogistici se mogu definisati kao sredstva koja se aplikuju lokalno i na mestu aplikovanja deluju tako da umiruju i sprečavaju zapaljenje, a mnogi i ubrzavaju epitelizaciju – zaclivanje.
U kozmetičkoj praksi preparati sa antiflogističkim dejstvom imaju izzetno široku primenu, jer izvođenje kozmetoterapijskih procedura, ne retko, dovodi do iritacije i crvenila kože. Primena biljnih sirovina sa antiflogističkim delovanjem je vrlo značajna. One su sastvani deo kozmetičkoh maski i pakovanja, raznih obloga i ulja za zaštitu kože od upala, npr pri sunčanju posebno u dečijoj kozmetici, zatim u preparatima za negu zuba i puderima za telo.
Najčešće primenjivane sirovine sa antiflogističkimdejstvom suazulenske biljne droge. Poslednjih godina sve više značaj dobija primena preparata koji sadrže produkte ovsa.
AZULENSKE DROGE
Zajednička odluka azulenaskih biljnih droga je da u sebi kao aktivne sastojke sadrže aromatične ugljovodonike koji su hemijski biciklični seskviterapni, poznati kao azuleni. Ima ih više, npr plavo obojeno mirsno ulje kamilice (odkriveno u dalekom 15 veku). Kasnije je utvrdjeno da i mnoga druga mirisna ulja sadrže iste supstance. Sve azulčenske droge deluju antiflogistički.
Azulen se u čistom stanju najčešće dobija iz etarskih ulja azulenskih biljnih droga,. Predstavlja veoma skupu sirovinu. Dejstvo jednog grama azulena odgovara dejstvu jednog kilograma cveta kamilice. Obićno se u procentima koristi 5-20 mg na 100g preparata.
KAMILICA
Kamilica (matricaria chamomilla) je jednogodišnja biljka koja raste na livadama, pašnjacima, po njivama zasađenih žitom, kao korov pored puteva i naselja. Kod nas je ima mnogo u Vojvodini. Stabljika biljke je visoka 20-50cm. Cvetne glavice žute boje nose po obodu bele cvetne latic karakterističnog mirisa i malo nagorkog ukusa. Cveta od juna do septembra, po nekad čak i u oktobru. Kao lekoviti delovi biljke koriste se razvijene cvetne glavice bez stabljika (flores chamomillae). Bere se po lepom sunčanom vremenu kada sadrži najviše etarskog ulja. Suši u hladu i u specijalnim sušionicama na temperaturi od 35°C.
Aktivni sastojci – biljka sadrži više aktivnih sastojaka. Najvažnija su tri sastojka od kojih potiče pozitivno terapijsko dejstvo i to:
-azulen
-I (alfa) a-bisabolol
AZULEN
Azulen dobijen iz etarskog ulja kamilice je intezivno plavo obojen ugljovodonik.
Ulje se dobija destilacijom cveta kamilice. Plava boja etarskog ulja upravo potiče od prisutnog azulena u njemu. Utvrđeno je da ulje može da sadrži vise vrsta azulena i da kavalitet dejstvo kamilice zavisi ne samo od količine već i od vrste azulena koji se u biljci nalaze.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta