Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hidrografski resursi Podgorice u funkciji održivog razvoja turizma". Rad ima 32 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.HIDROGRAFSKI RESURSI PODGORICE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
PRISTUPNI RAD ZA POLAGANJE PREDMETA
«ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA»
Sadrzaj:
Sažetak…………………………………………………………..3
Uvod………………………………………………………….….4
1. Pojam I značaj održivog razvoja turizma………………….….5
1.1. Održivi razvoj………………………………………….....5 . 1.2. Predmet istraživanja koncepta održivog razvoja………… ………………………………………….…..6
1.3. Upravljanje životnom sredinom……………………….…9
1.4. Tehološki progres I održivi razvoj……………………....10
2. Postojeći nivo devastacije hidrografskih resutrsa u
Podgorici……………………………………………………..11
2.1. Mineralna voda…………………………………………..13
2.2. Rijeke…………………………………………………….14
2.3. Vodovod u Podgorici…………………………………….16
3. Projekcija nužnih mjera I aktivnosti u domenu zaštite I unapredjenja kvaliteta hidrografskih resursa………………...…18
3.1. Predlog zakonskih mjera……………………………...….18
3.2. Predlog planskih mjera………………………………...…23
3.3. Uloga naučno-istraživačkog rada u sprovođenju politike integralnog upravljanja vodnim resursima...................................26
4. Zakljičak...................................................................................30
5. Literatura...................................................................................32
Sažetak:
U ovom radu sam iznijela rezultate svog istraživanja u vezi sa hidrografskim resursima Podgorice u funkciji održivog razvoja turizma. U uvodnom dijelu bavila sam se uopšteno pojmom održivog turizma, konceptom održivog turizma i njgovim razvojem. U razradi sam navela probleme sa kojima se Podgorica suočava i koje mjere je neophodno sprovesti kako bi se održao princip održivosti. Akcenat je, naravno, na mjerama unapredjenja kvaliteta hidrografskih resursa.
UVOD
Održivi razvoj je onaj koji nas trajno odrzava kao biolosku vrstu I kao kulturna odnosno društvena bica.
Održivost znaci traženje novoga smisla ekonomije I tehnologije kao vidova covjekove racionalne prakse. To znaci koncipiranje nove vizije ne samo ekonomije I tehnologije, vec I kulture, politike, medicine I sl. odnosno nove vizije cjelokupnog nacina života I privređivanja. Održivi razvoj mora da bude održiv: ekonomski, ekološki, socijalno, kulturno I politički.
Održivi razvoj donosi novu optimističku viziju globalnog razvoja, odnosno razvoja za sve, stavljajući akcenat na nove poslovne strategije preduzeća kao bazične jedinice ekonomskog I tehnološkog razvoja, koje mora uvažavati sve rigoroznije ne samo ekonomske nego I ekološke kriterijume.
Slika br. 2, Most Milenijum Slika br. 3, Rijeka Moraca
1.Pojam I znacaj održivog razvoja turizma
1.1. Održivi razvoj
,,Održivi razvoj je onaj koji nas trajno održava kao biološku vrstu i kao kulturna odnosno drutvena bića.”
Najozbiljnija upozorenja svjetskoj javnosti danas dolaze od biologa i meteorologa, koji tvrde da je broj isčezlih biljnih i životinjskih vrsta u ovome vijeku izuzetno veliki, da raste po geometrijskoj progresiji, a da uočene klimatske promjene vode još uvijek nedovoljno izvijesnom, ali sigurnom pogoršanju situacije u pojedinim regionima i zemljinoj kugli uopšte.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta