Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osnovne i izvedene jedinice SI sistema". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Технички факултет
смер : Грађевинарство
Семинарски рад из предмета :
Геодезија
Основне и изведене јединице СИ система
март 2010.
Садржај
1.Међународни систем јединица – општи појам...........
2.Историјат СИ система.......................................................................................
2.
3.
3.СИ стил писања................................................................................................................
6.
4.Основне јединице............................................................................................................
7.
4.1 Килограм........................................................................................................................
8.
4.2 Секунд...............................................................................................................................
9.
4.3 Метар................................................................................................................................
10.
4.4 Ампер..................................................................................................................................
12.
4.5 Келвин................................................................................................................................
13.
4.6 Mol..........................................................................................................................................
14.
4.7 Kandela.............................................................................................................................
15.
5.Изведене јединице.........................................................................................................
16.
6.Не-СИ јединице прихватљиве за употребу у СИ...
7.СИ префикс................................................................................................................................
Литература..................................................................................................................................
17.
17.
19.
Међународни систем јединица – општи појам
Међународни систем јединица (Système International d’Unités односно International System of Units ), скраћено СИ или SI , је најшире коришћени систем јединица . То је најчешћи систем за свакодневну трговину у свету , и скоро је универзално коришћен у науци.
1960 . године , СИ је одабран као специфичан подскуп постојећег метар-килограм-секунд система јединица (МКС ), пре него старијег центиметар-грам-секунд система (ЦГС ). Касније су разне нове јединице додаване увођењем СИ-ја . На СИ се понекад односи као на метрички систем , посебно у Сједињеним Америчким Државама , које га нису широко усвојиле , иако је чешће коришћен скоријих година , и у Великој Британији , где је конверзија делимична . СИ је специфични канон мера изведен и проширен из метричког система ; међутим , нису све метричке јединице за мерење прихваћене као СИ јединице.
Место примене СИ система јединица обухвата физичке величине.
Нефизичке величине (нпр . економске , социоекономске итд .) нису обухваћени СИ системом јединица.
Уопште гледано постоји могућност да физичке величине буду приказане и у другим јединицама . У појединим областима науке и економије дотично је и у данашњици уобичајено и у појединим државама чак и законом дозвољено . За међународну размену je пak jeдaн инteрнaциoнaлн o јединствен систем јединица сврсисходан , јер на тај начин бивају отклоњене нејасноће и грешке при прерачунавању . Тој сврси служи и СИ систем , при чему јединице различитих мерних система не би требале бити мешане при употреби.
2. Историјат СИ система
Научници, посебно у Француској, су дискутовали о децималном систему мерења базираном на природним јединицама бар од 1640 . године, али прво званично усвајање таквог система је било после Француске револуције 1789. Метрички систем је покушао да изабере јединице које су биле непроизвољне, а практичне, што се добро стопило са револуцијском званичном идеологијом "чистог разума"; предложен је као приметно побољшање над неуједначеним произвољним јединицама које су постојале раније, а чије су вредности често зависиле од региона.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta