Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Beč - gradski saobraćaj". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
Beč gradski saobraćaj
(SEMINARSKI RAD)
Sadržaj
Plan gradskog prevoza Beča………………………………………………3
Motorizovani individualni saobraćaj…………………………………….4
Izgradnja infrastructure………………………………………………….5
Javni prigradski saobraćaj (ÖPNV)……………………………………..6
Saobraćajni menadžment i stvaranje svijesti…………………………...7
TEN - planovi proširenja……………………………………………...…8
Literatura………………………………………………………………..10
Plan gradskog prevoza Beča
U smislu inteligentnog načina kretanja uvedene su odgovarajuće mjere, kako bi se izbjeglo povećanje individualnog saobraćaja. Ova "maršruta" je sastavni dio master plana 2003.
Pri izradi master plana -  jednog od najobimnijih procesa u kojima je učestvovala Austrija - uzeta su u obzir  i svakodnevna iskustva Bečlija i Bečlijki u saobraćaju, kao i mišljenja stručnjaka za saobraćaj. Rezultat je moderan urbani koncept saobraćaja za sljedećih 20 godina: udio pješaka, biciklista i korisnika javnih prevoznih sredstava se trebao povećati, a udio motorizovanog individualnog saobraćaja  do 2020. godine se treba smanjiti sa 35 na 25 posto. Ali i hitni drumski projekti bi morali biti brzo sprovedeni.
Javni saobraćaj
Beč već sada ima najgušću mrežu javnih prevoznih sredstava na svijetu. Bečkom stanovništvu i gostima stoji na raspolaganju skoro hiljadu kilometara javnih saobraćajnih linija. Ova ponuda se još proširuje. Cilj je pozicioniranje Beča kao atraktivnog raskršća za tranzit ili presjedanje u putničkom saobraćaju, ali i kao raskršća za teretni saobraćaj. Osim toga, javna prevozna sredstva  još više treba uskladiti s potrebama putnika kako bi bili uvijek dostupna i prilagođena osobama sa invaliditetom.
Motorizovani individualni saobraćaj
Razvoj saobraćaja u Beču tokom posljednjih desetljeća karakteriza porast motorizovanog individualnog saobraćaja (MIS). Jugoistočna tangenta autoputa (A23) je sa 210.00 vozila dnevno najopterećenija ulica u Beču, a samim tim prouzrokuje česte zastoje. Ali i drugi putevi i raskrsnice u bečkoj cestovnoj mreži imaju ograničene kapacitete zbog kojih u vrijeme špice dolazi do zastoja. Razvoj visokokvalitetne cestovne mreže mora uslijediti na osnovu jasnih kriterija i kao dio intergriranih cjelina. Pri klasifikaciji projekata po fazama izgadnje u obzir se uzimala bolja saobraćajna dostupnost Beča kao privrednog centra, rasterećenje saobraćaja u naseljenim područjima i područjima za rekreaciju, uređenje zelenih površina u gradu, izgradnja novih naseljenih područja, doprinos poželjnom razvoju grada i željena izmjena učešća pojedinačnih kategorija u saobraćaju. Austrija se obavezala da će do 2010. godine smanjiti emisiju gasova štetnih za klimu za 13 % u odnosu na 1990. godinu. Bez obzira na to, emisije su od tada porasle za 9%, čemu je u svakom slučaju saobraćaj u mnogome pridonijeo. U januaru 2006. godine je na užem području grada uvedeno generalno ograničenje brzine kretanja motornih vozila od 50 km/h. Izuzetak su samo autoputevi i ceste rezervisani za saobraćaj motornih vozila, neki prilazni putevi gradu kao i dionice na kojima je brzina kretanja vozila ograničena na ispod 50 km/h.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta