Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Animacija u turizmu". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ANIMACIJA U TURIZMU
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………...2
KULTURNO – TURISTIČKA ANIMACIJA………………………………..4
ANIMACIJA U TURIZMU…………………………………………………...7
ZAKLJUČAK………………………………………………………………....17
LITERATURA………………………………………………………………..18
UVOD
Kultura je jedan od činilaca turističke privrede: kao dio ponude i kao poseban oblik turizma,oživljavanje turističke ponude kulturnim sadržajima i podsticanje turista da aktivno učestvuju u tim sadržajima
Turizam je skup odnosa i pojava koje proističu iz putovanja i boravka van mjesta stalnog boravka. Animacija ima upravo one karakteristike koje joj daju značajno mjesto u zadovoljavanju potreba LJUDI, kao osnovnom cilju poslovnih aktivnosti savremenih, marketinški orijentisanih preduzeća. Termin anima potiče iz latinskog jezika i znači duša. Da bi animacija bila uspješna ona mora biti pripremljena i osmišljena od inventivnih i kreativnih organizatora animacionih aktivnosti, ali i sprovedena od strane ne manje kvalitetnih i kreativnih animatora.Animacija je ljubazni poziv na zajedničku aktivnost!!!
KULTURNO – TURISTIČKA ANIMACIJA
Kulturno-zabavne aktivnosti kao sadržaj programa animacije posetilaca
Kultura, kao najviši izraz čovjekovog stvaranja, podrazumijeva skup svih materijalnih i duhovnih vrijednosti koje su nastale kao posljedica materijalne i duhovne intervencije čovjeka u prirodi, društvu, mišljenju. Kultura u užem smislu podrazumijeva sve oblike ljudskog izražavanja pomoću kojih čovjek saopštava svoje iskustvo, ideje, viđenje. Kultura su objekti, prostori, ljudi, aktivnosti koji imaju svojstva da obogaćuju čovjekovu ličnost, podižu opšti kulturni nivo, razvijaju komunikacije…
Kultura u turizmu
Kultura je jedan od činilaca turističke privrede: kao dio ponude i kao poseban oblik turizma. Izuzimajući smještajne i saobraćajne kapacitete, i to u fizičkom smislu, a ne život u njima, svi drugi uslovi turizma spadaju u oblast kulture. Svako turističko putovanje je putovanje u drugu kulturu.
Kako ćemo kulturu uključiti u turističku ponudu i kako ćemo je prezentovati turistima zavisi od organizacije animacije.
Kulturno-zabavna animacija nije prosta distribucija zabavnih sadržaja!
Značenje kulturno-turističke animacije?
Oživljavanje turističke ponude kulturnim sadržajima i podsticanje turista da aktivno učestvuju u tim sadržajima. Davanja uputstva za kulturnija putovanja; kao pomoć turistima za upoznavanje sa kulturom zemlje domaćina. Podsticanje punog razvoja velikog osobenog potencijala koji se skriva u svakom čovjeku; Krippendorf
Šta sve može biti sadržaj kulturno-turističke animacije?
UMJETNOST drama, književnost, muzika, film, tradicionalna i savremena umjetnost… - USTANOVE KULTURE muzeji, galerije,biblioteke, kulturni centri… - KULTURNO-ISTORIJSKI SPOMENICI arheološko nasljeđe, spomenici, spomen-parkovi, industrijsko nasljeđe, vjerski objekti, istorijska mjesta… - ETNO NASLJEĐE: arhitektura, običaji, vjerovanja, legende, hrana, piće, odijevanje, manifestacije…
Kulturni identitet turističkog mjesta
Kulturni identitet čine materijalna i duhovna kultura stvarana tokom života mjesta, ljudi, njihov etos, značajne ličnosti, privreda... Izgradnja kulturnog identiteta mjesta: prepoznati ono što čini suštinski identitet; kreirati ga kontinuirano, dopunjavati akcijama koje imaju publicitet; prihvaćen i poštovan od svih gradskih struktura Prepznatljivost za druge/turiste pruža pozitivnu sliku o mjestu; izabrati ono što je specifično u odnosu na druge; regionalno povezivanje na tržištu (kulturne rute)…
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta