Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kompjuterski kriminal kao oblik ugrožavanja poslovanja". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod 2
1. Pojam kompjuterskog kriminala 3
2. Karakteristike kompjuterskog kriminala 7
3. Kompjuterski kriminal u drugim zemljama 8
4. Pojavni oblici kompjuterskog kriminala 9
4.1. Kompjuterske krađe 10
4.2. Kompjuterske prevare 10
4.3. Kompjuterski terorizam i sabotaže 11
4.4. Upadi u sistem 11
5. Kako se zaštititi od ovog oblika kriminala 13
Zaključak 14
Literatura
UVOD
Kompjuterski kriminal se počeo razvijati u skoroj prošlosti, sa razvojem računarske tehnike i tehnologije. U današnje vreme, česte su pojave upada u kompjuterske sisteme velikih kompanija, radi sticanja imovinske koristi.
Te upade u sisteme, u današnje vreme mogu da vrše skoro sve osobe, jer je za to potrebno, samo, dobro poznavanje rada na računaru i odgovarajuća brzina. Starosna struktura učinilaca ovih krivičnih dela je raznolika.
Te osobe uglavnom potiču iz razvijenijih zemalja, gde je tehnika i tehnologija daleko naprednija u odnosu na našu zemlju. Razlozi zbog kojih vrše ova dela su takođe raznoliki. Veoma često je to pribavljanje protivpravne imovinske koristi, uništavanje određenih baza podataka, onesposobljavanje nekih servera koji su od velikog značaja ili je to krađa nekih podataka koji nemaju neku veću materijalnu vrednost ali su značajni za učinioca tog dela iz nekih drugih razloga.
POJAM KOMPIJUTERSKOG KRIMINALA
Kompjuter (računar) u svakom slučaju predstavlja jednu od najznačajnijih i najrevolucionarnijih tekovina razvoja tehničko - tehnološke civilizacije. Ali, pored brojnih prednosti koje nosi čovečanstvu, kompjuter je brzo postao sredstvo zloupotrebe od strane pojedinaca, grupa ili čak organizacija. Tako nastaje kompjuterski kriminal kao poseban i specifičan oblik savremenog kriminala po strukturi, obimu i karakteristikama. Sve to zaslužuje pažnju države i njenih organa pa i cele međunarodne zajednice.
Zahvaljujući ogromnoj moći kompjutera u memorisanju i brzoj obradi velikog broja podataka, automatizovani informacioni sistemi postaju sve brojniji i gotovo nezamenjivi deo celokupnog društvenog života svih subjekata na svim nivoima. Tako kompjuter postaje svakodnevni i nezaobilazni dio (segment) svih sfera društvenog života od proizvodnje, prometa, vršenja usluga pa do nacionalne odbrane i bezbednosti u najširem smislu.
Kompjuter postaje sredstvo vršenja različitih oblika nedozvoljenih, protivpravnih i društveno opasnih delatnosti. Naravno, kompjuterski kriminalitet pod čijim zbirnim nazivom su obuhvaćeni svi ovi raznoliki oblici i forme ponašanja vezani za zloupotrebu kompjutera i informacionih sistema nema opšte usvojenu definiciju. Tako se u krivičnopravnoj literaturi za ove raznolike oblike kompjuterskog kriminala upotrebljavaju različiti termini kao što su : zloupotreba kompjutera, kompjuterska prevara, delikti uz pomoć kompjutera, informatički kriminalitet, računarski kriminalitet i tehno kriminalitet.
Ovaj vid kriminaliteta za razliku od drugih ne predstavlja još uvijek zaokruženu fenomenološu kategoriju te ga je nemoguće definisati jedinstvenim i precizno pojmovnim određenjem. Kompjuterski kriminalitet je kriminalitet koji je usmeren protiv bezbednosti informacionih (kompjuterskih, računarskih) sistema u nameri da se sebi ili drugom pribavi kakva korist ili da se drugome nanese kakva šteta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta