Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Crna Gora-organizovani kriminalitet". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
CRNA GORA – ORGANIZOVANI KRIMINALITET
2011.
SADRŽAJ
1.UVOD 3
2. ISTORIJSKI ASPEKT RAZVOJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA 4
3.ORGANIZOVANI KRIMINALITET KAO FORMA SAVREMENIH OBLIKA KRIMINALITETA 5
4. SAVREMENI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA U BIVŠIM JUGOSLOVENSKIM REPUBLIKAMA 7
4.1. Organizovani kriminalitet u Crnoj Gori 7
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
1.UVOD
Organizovani kriminalitet, iako noviji teorijski pojam, ipak je veoma stara pojava on postoji u skoro svim zemljama i pokazuje tendeciju povecanja.U skladu s tim, zemlje u kojima je najizraženiji svakodnevno se suočavaju sa potrebom njegovog sprečavanja i suzbijanja.
Organizovani kriminalitet se od početka odvija iza paravana (nevidljiv je, a prisutan, ugrožavajući i preteći), pa je dolazilo do stvaranja nejasnoća i protivurečnosti o samom fenomenu ove aktivnosti. Osim toga, kao društveno negativna pojava, ima izuzetnu sposobnost da koristi povoljne uslove za infiltriranje u povoljne legalne društvene strukture i da se često prilagođava konkretnoj društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji ne samo unutar jedne zemlje nego i na međunarodnom planu.
Umesto toga, postoje mnoge slične i različite definicije, što ukazuje na neusaglašenost stavova šta sve obuhvata sadržaj pojma organizovanog kriminaliteta.
Osnovni problem, odnosi se na preciznost sadržaja termina organizovani, koji može imati više značenja. U tom smislu, če sto se pod isti pojam svrstava organizovana kriminalna grupa,organizovano kriminalno udruženje ili organizacija, sve do tipa klasične mafije.
2. ISTORIJ SKI ASPEKT RAZVOJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
Izraz organizovani kriminaliet prvi put se pominje se pominje u Engeskoj početkom XVIII veka, kada je delatnost jedne bande kradljivaca nazvana upravo tim imenom. Pojava organizovanog kriminaliteta uočava se na tlu Evrope, najpre u Italiji krajem XIX veka, u organizovanim oblicima mafije.
Kada se govori o istoriji organizovane kriminalne delatnosti uopšte, onda je nesumljivo reč je o mafiji, koja čini terminološki sinonim za sve vidove kriminalnog organizovanja.
Kada je reč o značenju pojma mafija, postoje različita mišljenja. U maloj prosvetinoj enciklopediji navodi se da je mafija prvo bio naziv za tajno razbojničko udruženje na ostrvu Siciliji 1860. Godine da bi kasnije ovaj termin korišćen za označavanje svake opasne, kriminalno organizovane grupe. Međutim, u Etimološkom rečniku italijanskog jezika ističe se da je ova reč nastala ranih šezdesetih godina XIXI veka i da označavala nešto šarmantno, milo, drago i tome slično. Stanje bezakonja u tom periodu navelo je vlasnike velikih poseda da prepuste upravljanje svojom zemljom energičnim siledžijama koji su despotski vladali nad terorizovanim seljaštvom.
Početkom XX veka mafija je proširila svoju delatnost i u SAD, kao tajna organizacija kriminalaca, formirana među italijanskim imigrantima, prvobitno za ilegalnu proizvodnju i trgovinu alkoholom, a zatim za kontrolu reketa, kao i za poslove ilegalne trgovine narkotika, organizovanje kocke i prostitucije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta