Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza posla". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FORKUP
ALFA UNIVERZITET
Seminarski rad iz predmeta:
Upravljanje ljudskim resursiuma
Tema:
ANALIZA POSLA
Oktobar 2012. godine
SADRŽAJ
UVOD.............................................................................................3
PRIRODA ANALIZE POSLA.......................................4
DIZAJNIRANJE POSLA...............................................4
2.1. FAKTORI KOJI UTIČU NA
DIZAJNIRANJE POSLA............................................................5
REZULTATI ANALIZE POSLA..................................6
3.1. OPIS POSLA...........................................................6
3.2. SPECIFIKACIJA POSLA.......................................7
METODI ZA ANALIZU POSLA..................................7
4.1. SPECIJALIZOVANE METODE ZA
ANALIZU POSLA.....................................................................8
PROCES ANALIZE POSLA.........................................9
6. ANALIZA POSLA I DRUGE AKTIVNOSTI
U OBLASTI ULJR............................................................11
ZAKLJUČAK...................................................................12
LITERATURA..................................................................13
UVOD
Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva kontinualan proces u poslovnim organizacijama usmeren ka obezbeđivanju pravih ljudi, na pravom mestu i u pravo vreme. To se može postići efikasnim postupcima regrutacije i selekcije, odnosno zapošljavanja i raspoređivanja ljudi na utvrđena radna mesta i poslove u organizaciji, razvojem ljudskih resursa, obrazovanjem, motivacijom i dr. Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva i vođenje, odnosno usmeravanje zaposlenih u okviru poslovne organizacije ka ostvarivanju željenih rezultata. To podjednako važi za menadžere, stručnjake kao i za sve zaposlene. Postupak koji nam daje za to neophodne uvide jest analiza posla. To je proces kojim menadžment istražuje sadržaj, kontekst i zahteve poslova unutar organizacije da bi osigurao relevantne informacije za uspešno obavljanje čitavog niza svojih zadataka.
Pod analizom radnih mesta podrazumevamo proces prikupljanja svih relevantnih informacija o zadacima i odgovornostima na određenom radnom mestu, uključujući i stručne i psihofizičke sposobnosti i veštine koje se postavljaju pred izvršioce. Analiza posla se koristi prilikom regrutovanja i selekcija novih kadrova, kod ocenjivanja performansi zaposlenih, obuka, raznih vidova nagrađivanja. Pored navedenih upotreba, analiza posla se koristi i za mnoge druge namene: pomaže rukovodiocima i zaposlenima u definisanju dužnosti i aktivnosti svakog zaposlenog, služi kao osnova za korekciju ponašanja zaposlenih, definiše odnose nadređenosti i podređenosti itd.
Analiza posla važna je u selekciji zbog toga što trebamo znati koje su specifične osobine izvršitelja odgovorne za uspešno obavljanje nekog posla. Kada znamo koje su to osobine, možemo ih meriti.
Dakle, analiza posla predstavlja opis i popis informacija o poslu i o radniku. O tome što i kako radnik treba raditi, kao i bez kojih osobina, sposobnosti i veština to ne može raditi.
PRIRODA ANALIZE POSLA
Analiza rada predstavlja proces prikupljanja podataka o radnom mestu, odnosno definisanje svih parametara koji su neophodni za uspešno obavljanje radnih zadataka na radnom mestu. Da bi se mogle obaviti ostale funkcije upravljanja ljudskim resursima neophodno je izvršiti analizu rada. Rezultati ove analize predstavljaju osnovu za definisanje specifičnih zahteva radnog mesta prema potencijalnim izvršiocima kao i osnovu za definisanje sistema plaćanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta