Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Deontologija". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ КРУШЕВАЦ
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕТИКА
ТЕМА
ДЕОНТОЛОГИЈА
Студент : Предметни наставник:
Крушевац, 2011/2012.год.
САДРЖАЈ
1. УВОД..............................................................................................................................2
2. ПОЈАМ ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ.....................................................................................3
3. ЕТИЧКА СТАНОВИШТА..........................................................................................4
2.1 Етика и деонтологија.......................................................................................5
4. УТИЛИТАРИЗАМ И ДЕОНТОЛОГИЈА..................................................................5
5. ДЕОНТОЛОГИЈА И ДЕОНТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ...............................................9
5.1 Деонтолошки приступ......................................................................................9
5.2 Деонтолошка етика..........................................................................................10
5.3 Деонтолошке теорије (теорије дужности).................................................12
5.4 Појам деонтологије............................................................................................14
5.5 Деонтологија и професије.................................................................................18
6. ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................21
7. ЛИТЕРАТУРА............................................................................................................22
1. УВОД
Реч етика потиче од грчке речи етхос што значи обичај, значај, ћуд и најчешће је синоним за моралност. Еика је систематично настојање да се наше индивидуално и наше друштвено морално искуство учине смисаоним тако што ће се одредити правила која треба да владају људским понашањем. Пословна етика је у нормативном смислу наука о правилном поступању и одлучивању предузетника у егзистенцијалним питањима, у којима орјентација на економско-рационалне мотиве није довољна.предузетничка етика је етика личности, јер је човеку наложено да сам себе остварује,да развија своју личност, да силе које су у њему доведе до деловања. Пословна етика је пре свега етика одговорности. Поступати етички одговорно значи следити глас своје савести, одговорити му са да, кад подстиче и опомиње на чињење доброг и избегавање злог. Предмет пословне етике је скуп моралних правила и понашање у свим пословним активностима усмереним ка успешном и профитабилном бизнису. Етика је превасходно практична и усмеравајућа, зато што уређује вољно понашање.
Она се дели :
на општу,
теоријску
и посебну или примењену етику.
Етика је филозофија морала, посебна врста методологије. Она је израз духа времена, али и увек изнова упућена на критичко промишљање циљева и смисла човековог живота и рада. Етику можемо дефинисати и као системско настојање да се наше индивидуално и друштвено морално искуство учине смисленима тако што ће се одредити правила исправног понашања, вредности којима треба тежити, као и карактерне особина које траба развијати.
Треба поменути да значајне прилоге етичком промишљању у античкој грчкој су дали неки од највећих умова тог времена као што су : Протагора, Сократ, Платон, Аристотел, Кирењани, Стоици, Епикур, Скептици. Нарочито у средњем веку настале су значајне антипације хришћанској етици (Филон, Плотин, Аугустин...) као етици љубави, ненасиљу, милосрдја, праштања, мирења. Творац етичког поретка је Бог као љубав и извор љубави.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta