Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Downsizing - smanjivanje organizacije". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj:
1. Uvod 3
1.1 Uzroci 3
1.2. Ciljevi 4
2. Proces upravljanja downsizing-om 4
2.1. Planiranje downsizing-a 4
2.2. Sprovođenje dowsizing-a 5
2.3. Praćenje i kontrola downsizing-a 6
3. Metode downsizing-a 7
4. Uticaj na zaposlene 8
5. Negativni i pozitivni efekti 9
6. Preporuke za uspešan downsizing 11
7. Studija slučaja: Downsizing – smanjivanje radne snage 13
7.1. Downsizing - trauma zaposlenima širom sveta 13
7.2. Fenomen downsizing-a u svetu 14
7.3. Prva faza 15
7.4. Druga faza 16
7.5. Borba protiv negativnih posledica downsizing-a 16
8. Zaključak 17
9. Reference 18
Uvod
U teoriji strateškog menadžmenta downsizing je ona vrsta transformacije organizacije koja podrazumeva smanjenje poslovnih aktivnosti preduzeća, napuštanja određ enih aktivnosti, sužavanje asortimana proizvoda, zatvaranje pojedinih pogona, a u skladu sa tim i smanjenje broja zaposlenih. U praksi, međutim, downsizing se često svodi na onu vrstu smanjenja organizacije koja dovodi do smanjenja broja zaposlenih, a sve ostalo se samo koristi kao argumentacija. To znači da, iako mnogi poistovećuju proces downsizing-a sa otpuštanjem radne snage, to je samo posledica tog procesa ali ne i sam proces.
Downsizing nije nešto što se desi organizaciji već nešto š to njeni zaposleni svesno sprovedu. Ovo najpre znači da je to niz namernih akcija, dizajniranih tako da poboljšaju organizacionu efikasnost, produktivnosti i/ili konkurentnost. Downsizing pored smanjenja radne snage može da obuhvata i smanjenje aktive organizacije. Ovo razlikuje downsizing od gubitka udela na tržiš tu, gubitka prihoda ili gubitka ljudskih resursa.
Downsizing treba da unapredi efikasnost organizacije. On se pojavljuje ili proaktivno ili reaktivno u cilju smanjenja troškova, povećanja prihoda ili povećanja konkurentske prednosti. U bilo kom od ovih sluč ajeva on predstavlja set aktivnosti čiji je cilj unapređenj e organizacije.
1.1 Uzroci
Do downsizing- a dolazi otuda što organizacija kroz proces propadanja gubi resurse pa više nema potrebe niti može da ima onaj broj radnih mesta i zaposlenih koje je imala u vreme normalnog razvoja. Smanjenje organizacije ne znači, dakle, samo smanjenje broja zaposlenih već i smanjenje broja radnih mesta kao i organizacionih jedinica i broja hijerarhijskih nivoa. Stoga je smanjenje organizacije širi pojam od otpuštanja radne snage. Nakon uspešno izvedenog smanjivanja organizacije ona ima manji broj zaposlenih, manji broj radnih mesta i jednostavniju i kvalitetniju organizacionu strukturu.
Uopšteno gledano, razlozi za dowsizing su najčešće
Razlozi ekonomske prirode
40%
Stvaranje boljeg radnog mesta za zaposlene
27%
Uvođenje nove tehnologije
18%
Prebacivanje posla na nove pogone ili u inostranstvo
15%
1.2. Ciljevi
Osnovni ciljevi smanjivanja organizacije se mogu podeliti u dve grupe.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta