Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansijska matematika i ekonomske funkcije". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Finansijska matematika
PROCENTINI RAČUN
G je glavnica, (cjelina), ono što је ''na početku'' i na njega se uvijek odnosi 100%.
Р је dio glavnice (cjeline), ono što je ''na kraju'' i na njega sе odnosi p %. Naravno,
Nekad Р može biti veće od G.
p -je uvijek u procentima, i tо:
Аkо u zadatku kaže da se nešto povećava za Х%, onda је p =(100+Х)%.
Ако u zadatku kaže da se nešto smanjuje za Х%, onda је p =(100-Х)%
U datom zadatku iz procentnog računa, mi najprije odredimo šta nam je zadato: G, P ili p . Ubacimo te podatke u G:P=100: p i nađemo nepoznatu.
PRIMJER 1
1) Trideset procenta jedne dužine iznosi 42cm. kolika je dužina čitave duži?
PRIMJER 2
Cijena cipela je 140 konvertibilnih maraka. Koliko će biti cijena nakon sniženja od 15%?
Obratimo pažnju: Popust je 15%, znači da je p =100-15=85%
PRIMJER 3
Posle prelaska na novo radno mjesto jednom radniku je plata povećana za 20%. Kolika mu je bila plata ako je to povećanje 320 konvertibilnih maraka?
Obratimo pažnju: 20% se odnosi samo na povećanje od 3.200 dinara, pa p nije (100+20)% jer se ne odnosi na platu sa povećanjem!
Prije nego što krenemo u dalju izradu zadataka, ukratko ćemo objasniti najbrži metod za izračunavanje promijena pri poskupljenju ili pojeftinjenju. Uzmimo da je neka početna veličnaoznačena sa X a procenat povećanja ili smanjenja sa p. U tom slučaju je nova povećana vrijednost izražena sa X QUOTE a nova smanjena vrijednost sa QUOTE . Recimo, košulja koja košta 50 km poskupi 10% i tada je nova cijena QUOTE tj 55 km. Ako košulja pojeftini za 20 % tada bi nova cijena bila QUOTE km.
PRIMJER 4
Cijena knjige snižena je za10%, a zatim za 20% i sada iznosi 28,8 konvertibilnih maraka. Kolika je cijena bila prije prvog sniženja?
QUOTE je prvobitna cijena knjige
Prvobitna cijena knjige je bila 40 km.
PRIMJER 5
Sa 6% zarade roba je prodata za 1,272 Kolika je nabavna cijena robe.
QUOTE km
PRIMJER 6
Plata radniku od 650 konvertibilnih maraka poraste na 702 konvertibilne marke. Koliko je to u procentima?
QUOTE %
PRIMJER 7
Jedna knjiga je za 25% skuplja od druge knjige. Za koliko procenta cijenu prve knjige treba smanjiti da bi ona koštala koliko i druga knjiga?
Neka je x-cijena prve knjige, y-cijena druge knjige.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta