Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Epski svet i moderna dramska svest u delu Hasanaginica, Ljubomira Simovića". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Нишу Филозофски факултет Катедра за српски језик и књижевност Група за књижевност и српски језик
Ментор: Проф. др Стојан Ђорђић
Ниш, 2010
Увод
1
М. Урошевић, Народна књижевност, Горњи Милановац, 1980, стр. 250.
-2-
конвенционалним нормама, коју непрестано вребају изненадне, непредвиђене случајности. „У овој балади предмет поетизације је позиција хероја у животу, његов став и однос према оном што се догађа, његова могућност односно немогућност акције у сукобу готово увек неравном са непредвиђеним тешкоћама и искушењима.“ 2
2
Исто, стр.250.
-3-
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
чне стицаје околности. У ту своју интерпретацију увео је и друге ликове који дочаравају радњу, то су четири војника, и Јусуфа, Хасанагиног саветника који је свестан Хасанагиних поступака и последица. Појављује се лик Хасанагичине мајке, која не доживљава тако трагичну судбину кћери. Драма обилује различитим тумачењима, етичко – социолошка расправа онога што је предмет тог трагичног догађаја. Драма је написана у два дела, сваки чин има четири слике, у драматуршком смислу драма је урађена беспрекорно. Развија се сценски драмски набој у виду сукоба међу ликовима. У драмској реализацији добија се поетска интерпретација, не опсује много догађаја и поступака, драмска ситуација се губи у том поетском значењу. У првој слици појављују се четири Хасанагина војника који коментаришу Хасанагину одлуку да забрани женске посете војницима. Дате су прве оцене и објашњења зашто то Хасанага чини и у тим оценама Хасанага је представљен као врло суров човек. На самом почетку драме један од војника даје обавештење о Хасанагиној забрани и изказује своје незадовољство. Кроз драмски дијалог приказан је однос између мушкарца и жене. Карактеристичан лик у овом делу
-4-
драме је лик војника Ахмеда који говори сам за себе (резонер у драми који коментарише шта други ликови говоре и то на ироничан начин тумачи). Хасанага је постао инпотентан и због тога жели да се одстране жене. Хумористичка интерпретација у драми:
„Не знам је ли грешник Хасанага, али знам да је несретник. Можда и грешим, није ни чудити се, али ме бар саслушај. Још сам се једино теби од јутрос надала.
3
-5-
И хасанаги се треба смиловати. Ако се помео, није се ниодчег помео. Њему је увек морало бити најтеже. Хасанага је гушио побуне, и још ће се причати у коликој крви“4
„Не светли ништа ни у кући, Не светли ни на сокаку. Неко с неким о твојој судбини разговара у мраку. Узалуд чекаш, дигавши Очаајно лице из шака. Не виде им се лица, ни имена,
4
Исто, стр. 37.
-6-
Ни речи им се не чују од мрака.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta