Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "BugarskI menadžment". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
Факултет за пословну економију - Ваљево
БУГАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
семинарски рад
Предмет:
Интеркултурни менаџмент
Студенти:
април, 2012. године
САДРЖАЈ:
1. УВОД 3
1.1. Кроз историју Бугарске 3
2. БУГАРСКА 4
2.1. Основна обележја Бугарске 4
2.2. Географија 5
2.3. Култура Бугарске 5
3. БУГАРСКИ МЕНАЏМЕНТ 7
3.1. Социо – културни хоризонти Бугарске 7
3.2. Модели бугарског менаџмента 8
3.3. Пословна култура Бугарске 9
3.3.1. Образовање 9
3.3.2. Политички систем 11
3.3.3. Менаџери у Бугарској 12
3.3.4. Успешан менаџер Бугарске 13
3.4. Транзициони медијски систем 14
4. ЗАКЉУЧАК 15
5. ЛИТЕРАТУРА 16
6. ПОПИС СЛИКА И ТАБЕЛА 17
1. УВОД
Тема коју носи овај семинарски рад је веома захтевна и треба јој посветити пажњу, зато је циљ рада да се детаљно прикаже Бугарска, као једна од земаља Европе, њена култура и народ, зашто је специфична и какви су процеси менаџмента везани за њен развој.
1.1. Кроз историју Бугарске
Бугарска је на Балкану имала снажне средњовековне државе - Прво бугарско царство са престоницама у Плиски, Преславу и Охриду (VII-XI в.) и Друго бугарско царство са престоницом Велико Трново у XII-XIV веку.
Са јачањем феудалних односа број слободних сељака у Бугарској се смањивао. Пред крај средњег века слободно сељаштво готово је ишчезло. Оно је претворено у зависне сељаке парике. Зависни сељаци давали су федалном господару дио производа и радили на имању господара. Поред натуралних и радних обавеза, паринцима су понекад наметане и новчане обавезе. Властела су се делила на крупно пленемство-велике бољаре и средње ситно племенство-мале бољаре. Велики бољари сачињавали су бољарски савет који је неретко ограничавао власт цара. Значајну улогу у друштву имало је крупно свештенство: патријах, митрополити и епископи. Црква је распродала пространим поседима на којима су радили зависни сељаци.
Током ратова Турске против Русије и православних држава на Балкану, ослобођена је Бугарска 1878. године, да би потом била призната, најпре на Сан-Стефанском миру, а после ревизије, у суженим границама на Берлинском конгресу. Бугарска постаје чланица Европске уније 2007. године.
2. БУГАРСКА
2.1. Основна обележја Бугарске
Бугарска (буг. България) је држава у југоисточној Европи. Граничи с Грчком и Турском на југу, Србијом и Македонијом на западу и Румунијом на северу. Главни град Бугарске је Софија. Укупно становништво је 7.537.929. Од тога 83,9% су Бугари, 9,4% су Турци, и 4,7% су Роми. Најраширенија вера је православна. Чланица је НАТО-а и Европске уније.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta