Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Identifikacija lica na osnovu tragova zuba". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.С Е М И Н А Р С К И Р А Д
IDENTIFIKACIJA LICA NA OSNOVU TRAGOVA ZUBA
Identifikacija lica na osnovu tragova zuba
Pronalazenje i fiksiranje tragova zuba obradjeno je u delu trasologije koji se bavi ovom problematikom.Ovde ce biti reci samo o mogucnosti identifikacije lica koje je te tragove ostavilo na licu mesta ili na zrtvi.
Osnovna karakteristika tragova zuba je da su uvek vidljivi i reljefni.Za identifikaciju lica mogu da se koriste samo oni tragovi koji nakon nastajanja vise ne menjaju svoj oblik.To znaci da se tragovi nacinjeni na nekoj elasticnoj podlozi,kao sto je na primer ljudska koza,ne mogu koristiti za identifikaciju vec se jedino,na osnovu neke individualne karakteristike,mogu smatrati kao indicije, ali ne i kao dokaz da je te tragove ostavila osumnjicena osoba. Sasvim je drugi slucaj kada se tragovi nadju na nekoj cvrstoj podlozi kao sto su na primer cokolada,jabuka,cir itd. uglavnom zivotne namirnice.
Pod pretpostavkom da su takvi tragovi pravilno fiksirani i obezbedjeni, pristupa se pravljenju gipsanog odlivka(moze da se koristi i neka sinteticka masa koja se upotrebljava za pravljenje odlivaka u stomatologiji). Ovo je neophodno posto su reljefni tragovi negativ,a tek je izliven odlivak pozitiv zuba. Na dobijenom odlivku odmah moze da se utvrdi da li postoji neko individualno obelezije koje karakterise taj trag zuba. Identifikaciona obelezija najcesce su anomalije u polozaju ili nedostatak zuba, odnosno dela nekog zuba. I u ovom slucaju identifikacija se moze izvrsiti samo ukoliko postoji osumnjicena osoba. U takvim slucajevima uzimaju se otisci zuba na istom materijalu na kojem su i otkriveni. Ako su tragovi zuba nadjeni na kozi,otisci se uzimaju na plastelinu,s obzirom na to da se taj materijal priblizno ponasa kao koza.
Od otiska uzetog od osumnjicene osobe pravi se odlivak na isti nacin i od istog materijala,kao sto je uradjen i odlivak traga. Dobijeni odlivci se uporedjuju i traze identifikaciona obelezija. Ako postoji dovoljan broj obelezija,identifikacija je moguca.Treba napomenuti da se kao u slucaju tragova usana,lica retko identifikuju pomocu ovih obelezija i ona vise sluze kao indicije u sklopu ostalih dokaza. Ukoliko postoji dovoljan broj identifikacionih obelezija,vrsi se vestacenje u kom se na foto-dokumentaciji oznace cve medjusobne identicnosti.
Tragovi zuba vrste i nastanak
Tragovi zuba nastaju kada se zubima dejstvuje na neki predmet ili lice. Ako se pri tome odvoji deo od celine,govori se o odgrizima koji,u stvari, predstavljaju dinamicke tragove jer se zubi krecu duz povrsine traga. Ako se pod dejstvom zuba ne odvoji deo, onda se govori o ugrizima, a radi se o statickim tragovima,jer se zubi preslikavaju pod pritiskom u skoro potpunom mirovanju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta