Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza linkova". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
predmet: Internet tehnologije
tema: Analiza linkova
Sadržaj:
Uvod___________________________________________________ 3
1.1 Data Mining____________________________________________ 3
1.2 Web Mining____________________________________________ 4
Analiza linkova___________________________________________ 5
2.1 Analiza linkova u Web Mining-u_____________________________5
2.2 Web kao graf___________________________________________ 6
2.3 Terminologija Web strukture_______________________________ 7
Modeli znanja u analizi linkova______________________________ 8
3.1 Graph Structure Models – Graf modela struktura_______________8
3.1.1 Single-Node Models – Single čvor modeli______________8
3.1.2 Multiple - Node Models – Višestruki čvor modeli________9
3.2 Markov Models – Markov model____________________________10
Algoritmi za analizu linkova_________________________________10
4.2 PageRank algoritam______________________________________ 12
Primena(aplikacije) analize linkova___________________________14
5.1 Web Page Ranking_______________________________________ 14
5.2 Web Page Categorization__________________________________14
5.3 Semantički web i socijalne mreže____________________________15
Zaključak________________________________________________ 16
Literatura_______________________________________________ 17
Uvod[1]
Pronalaženje informacija na WWW-u je jedan od najizazovnijih zadataka. U početku je rad na pronalaženju informacija bio koncentrisan na sadržaj hiperteksta, i malo je pažnje bilo posvećeno hipervezama(hiperlinkovima) koji povezuju različite dokumente.
Tema kojom ćemo se baviti, analiza linkova, popularna je u oblastima kao što su društvene mreže, bezbednost računara... Ona je deo Web mining-a, čija literatura tradicionalno definiše link(vezu) kao usmereni hiperlink za povezivanje jedne Web strane na drugu. Sa pojavom tehnologija kao što su semantički bogati programski jezici za označavanje i skript jezici (npr Java Script), predstavljanje informacija o podacima na Web-u se izuzetno promenila, što je rezultiralo u daljem proučavanju Web mining-a za ovu vrstu podataka koja je bogata informacijama.
U ovom radu ćemo opisati i neki od najvažnijih modela i algoritama koje primenjuje analiza linkova, kao i aplikacije(primene) koje proističu iz istraživanja u ovoj oblasti.
U narednim stavkama ćemo prvo nesto reći o oblastima kojima analiza linkova pripada - Data Mining-u i Web mining-u, koji je deo Data mining-a.
Data Mining [3]
Data mining je proces „rovarenja” po sirovim informacijama uz pomoć kompjutera i vađenja njihovog značenja. Zahvaljujući data mining-u, možemo da predvidimo trend tržišta ili ponašanje konzumenata i na taj način obezbedimo uspeh firme ili proizvoda. To se postiže analizom podataka iz raznih perspektiva i pronalaženjem veza i odnosa između naizgled nepovezanih informacija.
Povezanost, tačnije analogija sa rudarstvom je očigledna. U potrazi za plemenitom rudom koja je sakrivena negde duboko u planini, neophodno je duboko kopati, izbaciti velike količine zemlje i kamena (jalovine), a kada se jednom naiđe na žilu, neophodno je pratiti je celom dužinom.
Zbog svega gore navedenog, proces Data mining-a neraskidivo je vezan za računare.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta