Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Planiranje skeleta kod terminalne bezubosti". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Универзитет у Београду
Висока здравствена школа струковних студија у Београду
Смер – виши зубни техничар-протетичар
Дипломски рад
Предмет:Скелетирана протеза
Тема: Планирање скелета код терминалне безубости
Београд, 2009
Садржај
УВОД......................................................................................................2
1. Елементи парцијалне скелетиране протезе........................................3
2. Деловање сила..........................................................................................4
3. Елементи за прихватање, расподелу и одупирање
силама............................................................................................................5
3.1. Елементи за дентални пренос притиска жвакања.........................5
3.2. Елементи за стабилизацију..............................................................5
3.3. Елементи за ретенцију.....................................................................6
3.4. Елементи за вођење седла или протезе из основног положаја према слузокожи....................................................................................6
4. Статика слободног седла...............................................................7
4.1. Статика гингивално ношеног слободног седла.............................7
4.2. Статика денто-гингивално ношеног слободног седла..................8
5. Планирање конструкције протезе са терминалним седлом..........8
6. Улога броја и локализације ослонаца парцијалне скелетиране протезе у њеној стабилизацији.........................................................9
6.1. Површинско ослањање.................................................................10
6.1.1. Вишеугласта површина ослањања.......................................10
6.1.2. Троугласта површина ослањања..........................................10
6.2. Линијско ослањање.......................................................................11
6.3. Тачкасто ослањање.......................................................................13
7. Премеравање модела............................................................................14
8. Основне смернице за планирање.......................................................16
ЗАКЉУЧАК...............................................................................................18
Литература...................................................................................................19
У В О Д
Парцијална скелетирана протеза је максимално редукована протеза чију основу чини метални скелет. Израђује се као трајна надокнада за скоро све типове крезубости. Степен редукције је различит и зависи од броја и распореда преосталих зуба као и стања њиховог потпорног апарата.
Применом скелетираних протеза омогућено је да се притисак жвакања не преноси само преко слузокожно-коштаног фундамента, већ и преко зуба и њиховог парадонцијума, чиме је остварено веће јединство функције надокнаде и преосталих зуба.
Скраћени зубни низ (једнострано или обострано) је једна од најчешћих индикација за израду парцијалне скелетиране протезе. Протетско збрињавање пацијената код којих је констатован случај терминалне крезубости је један од највећих и најчешћих проблема са којим се сусрећемо у пракси. То је довољан разлог да се планирању парцијалне скелетиране протезе са терминалним седлом посвети посебна пажња.
Изради овакве протезе се мора приступити на посебан начин, а разлог за то је што слободна седла, услед дејства мастикаторних сила током функције жвакања, слежу више него крајеви који су дентално подупрти. Степен слегања зависи од дужине слободног седла, јачине силе као и места где она делује.
Скелетирана протеза може имати једно или два слободна седла,а могућа је и комбинација слободног и уметнутог седла.Слободно седло се мора максимално екстендирати,како би се повећањем површине ослонца смањио притисак (сила по јединици површине) услед дејства оклузалних сила.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta