Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bežične tehnologije u saobraćaju". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
1. UVOD 3
2. VANET MREŽE 4
3. POTENCIJAL BEŽIČNIH TEHNOLOGIJA 7
4. LTE I WIMAX 10
4.1. LTE 10
4.2. WiMAX 11
4.3. Uporedne karakteristike LTE-a i WiMAX-a 12
5. GPS SISTEMI. RAZVOJ I ULOGA 15
5.1. Šta je GPS? 16
5.1.1.Kontrolni segment 18
5.1.2.Korisnički segment 20
5.2. Primjena GPS-a 21
5.3. Uloga GPS sistema 22
6. ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25
SPISAK SLIKA I TABELA
Slika br. 2. 1Promjena topolog ije u Ad hoc mreži 4
Slika br. 2. 2 VANET mreža 5
Slika br.4. 1WiMAX oprema za baznu stanicu 11
Slika br.5. 1 Segmenti GPS sistema 16
Slika br.5. 2 Pozicioniranje satelita oko zemlje 17
Slika br.5. 3 Prikaz 24 satelita oko planete 17
Slika br.5. 4 Prikaz kontrolnih stanica 19
Slika br.5. 5 Tipični GPS Prijemnici 21
Tabela br.4. 1Uporedne karakteristike WiMAX-a i LTE-a 13
1. UVOD
Bežične mreže su postale dio svakodnevnog života: mobilni telefoni, WiFi; skoro da ne postoji mjesto u urbanim sredinama na kojem nije prisutna neka vrsta bežične mreže. S druge strane, autoindustrija je oblast u kojoj još uvijek primjena bežične tehnologije ne ide u korak s vremenom. Ako posmatramo vozilo kao izolovan entitet, nema puno prostora za neka dodatna unapređenja. Međutim, ako sve učesnike u saobraćaju posmatramo kao dio jedne mreže, u kojoj svaki učesnik može da razmenjuje informacije sa ostalima, stvara se jasnija slika o potencijalu upotrebe bežičnih tehnologija u saobraćaju.
U ovom radu biće reči o širokopojasnim, Ad hoc i mobilnim mrežama i njihovoj primjeni u saobraćaju, sa ciljem unapređenja infrastrukture i povećanja bezbjednosti njegovih učesnika. Objašnjene su Ad hoc mreže i njihov značaj u novom okruženju nazvanom VANET, koje formiraju mobilni čvorovi – automobili, kao i način na koji se može iskorisiti interakcija između vozila.
Upoređene su WiMAX i LTE tehnologije i njihova uloga kod komunikacije vozila. Sva vozila su već opremljena procesorskim jedinicama – kako bi se smanji-la potrošnja i povećale performanse i bezbjednost na putevima. Nakon prve ugradnje procesora, ubrzo su došli navigacioni sistemi koji se sve više ugrađuju u vozila. Preporučuje se i razmatra primjena kompleksnih multimedijalnih sistema u saobraćaju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta