Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kineziterapijske procedure u prevenciji koštano-zglobnih deformacija kod predškolske djece". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SAŽETAK
Motorni razvoj djeteta zavisi od više faktora među kojima je dominantan usvojen i uslovljen obrazac kretanja.Najčešći poremećaji koji se javljaju u razvojnom periodu mogu dovesti do derormiteta koštano-zglobnog sistema.Uzroci nastanka su različiti i uglavnom proističu iz nedovoljne fizičke aktivnosti djece od najranijeg perioda.Danas su djeca obuhvaćena zdravstvenom zaštitom,a prevencija i korekcija eventualnih nepravilnosti u razvoje najbolje rezultate daje ako se krene sa kineziterapijskim procedurama odmah nakon uočavanja problema.Institucije čiji je ovo djelokrug rada su preventivne službe,specijalne službe,specijalne sportske organizacije i službe koje se prave razvojnom dječjom problematikom.Program rada predškolskih ustanova predviđa preventivne i stimulativne razvojne programe za motoriku djece.S obzirom na uzrast djece,najjednostavniji tretman se sprovodi kroz igru.Kvalitet primjene metoda u vaspitnom radu zahtjevaju stručni tim od vaspitača,njegovateljica,fizijatra,trenera i terapeuta.Potrebno je kontinuirano pratiti statiku i posturu do sedme godine života.
Ključne riječi: djeca,psihomotorni razvoj,poremećaj,postora,prevencija.
1.UVOD
Kretanje je osnova funkcionisanja živog bića i zato je motorički razvoj osnova za cjelokupni psihomotorni razvoj.Psihomotorni razvoj ubuhvata sinhronizovano sazrevanje motornog,emocionalnog i intelektualnog dijela ličnosti.Sve ove dimenzije su međusobno povezane i uslovljavaju jedna drugu.Koštano-zglobni sistem se u toku razvoja oblikuje i mijenja.Mišićne formacije se transformišu i adaptiraju u pripremi za funkciju.Motorni razvoj ima genetsku i individualnu komponentu.Sazrevanje motorike manifestuje se kroz sazrevanje tonusa,refleksa,postularnih reakcija,bazičnih motornih obrazaca i diferencijalnih aktivnih procesa.
Radost kretanja ima pozitivan efekat na psihofizički kao i socijalni razvoj djeteta,koje aktivno koristi svoj organizam kao instrument za izražavanje,upoznavanje okoline,savladavanje i kretanje procesa učenja o sebi i svojoj okolini.Ključ programa za normalan razvoj motoričkih aktivnosti se izražavaju kroz otkrivanje,istraživanje,riješavanje problema izradom raznih kombinacija i osjećaj uspjeha.
TEORIJSKO POJAŠNJENJE POJMOVA KORIŠTENIH U RADU
2.MOTORNI RAZVOJ DJETETA
Predstavdlja demonstraciju filogenetskog razvoja jedinke: „navikavanjem“ na silu gravitacije i „borbom“ protiv nje,jedinka forimra uvijek nove i kompleksnije obrasce ponašanja i snalaženja u prostoru.
Gravitaciona sila je pokretač svih funkcionalnih,ali i strukturalnih promjena nervnog sistema,mišićnog i koštano-zglobnog aparata tj.cjelokupnog lokomotornog sistema.Da bi se vertikalizovalo i hodalo,dijete prolazi kroz hronološki niz u motornom razvoju,po šemi koja odgovara filogenetskom razvoju.[1]
2.Slika broj 1.
Motoričko ponašanje zavisi od raznih komponenti,a u radu sa djecom najveća pažnja se poklanja,kontroliše i razvija slijedeće:
Biološki rast i razvoj djece
Motorički razvoj u velikoj mjeri zavisi od biološkog rasta i razvoja djece,a s tim i od nivoa zrelosti centralnog nervnog sistema.
Različit nivo rasta kostiju,mišića,ligamenata i organa,kao i razvoj organskih sistema,u tjesnoj su vezi sa fiziološkim funkcijama cjelokupnog organizma,što sve utiče na motoričko ponašanje,koje se reguliše centralnim nervnim sistemom.Na fiziološki rast i razvoj može se u određenoj mjeri uticati raznim vježbama,sportskim i rekreativnim aktivnostima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta