Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mehanizam delovanja insekticida". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoko poljoprivredno-prehrambena skola
strukovnih studija u Prokuplju
SEMINARSKI RAD
Prokuplje 2011.
Visoko poljoprivredno-prehrambena skola
strukovnih studija u Prokuplju
SEMINARSKI RAD
Mehanizam delovanja insekticida
Prokuplje 2011.
1.Uvod
Hemijska otrovna jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. U sastav insekticida, radi štednje i boljeg rasturanja, obično se otrovnim supstancama dodaje neki „nosač“, najčešće talk, kaolin, voda. U sastav insekticida ulaze i tzv. pomoćne materije, koje obezbeđuju kvašenje, trajanje i lebdenje u vodi. Danas je u upotrebi mnogo vrsta insekticida. Prema fizičkom stanju u trenutku primene razlikuju se: čvrsti (praškoviti), tečni i gasoviti insekticidi; prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na: utrobne (unutrašnje), dodirne (kontaktne), gasovite i sistemične otrove. Ova podela nije apsolutna, jer neki insekticidi (polivalentni), deluju istovremeno utrobno, kontaktno i fumigantno.
2.Vrste insekticida
Svi pesticidi su opasni i treba ih oprezno upotrebljavati.Nikada ne zaboravite pročitati uputstvo za upotrebu pre nego što koristite pesticide.
Postoji 5 osnovnih tipova hemijskih insekticida.
Neka hemijska sredstva se prskaju te štetočine umiru u kontaktu s istima, dok neka funkcionišu na način da ih štetočine moraju najprije pojesti kako bi bili uništeni. Postoje i 'sistemska' hemijska sredstva koja ulaze u strukturu orhideja pa npr.sredstvo može biti unešeno u orhideju preko korienja kako bi uništilo štetočine na listovima. Nadalje, postoje sredstva koja insekti udišu pa se uništavaju na taj način.
1. Kontaktni sprejevi deluju u kontaktu s insektom te često predstavljaju problem jer su insekti često skriveni ili je teško dopreti do njih. Kontaktni sprejevi nemaju naknadno dejstvo.
2. Sistemski sprejevi ulaze u strukturu biljke (i ljudi koji ga koriste!) te imaju naknadno dejstvo i do 10 dana. Drugim rečima, insekti se uništavaju nakon što na bilo koji način konzumiraju tretiranu biljku. Opasni su za decu i kućne životinje ukoliko im pojedu listove nakon primene na biljkama.
3. Sapuni odnosno sigurne hemikalije su uglavnom kontaktnog tipa te ih treba češće upotrebljavati. Sapuni deluju tako što otope zaštitni epiderm insekta pa se oni smrznu. Ponekad sapuni negativno utiču na cvetove pa pazite kako ih primenjujete ukoliko imate cvetne pupoljke.
4. Ulja kao što su hortikulturalna ulja, neem oil extract (Ime insekticida: Azadirachtin), mineralna ulja, insekticidni sapuni su sredstva koja takođe možete koristiti u obrani od insekata.
Ulja i sapuni se još nazivaju i 'organskim' odnosno ne-hemijskim merama zaštite no koliko su ona zaista 'organska' je diskutabilno. Naime ekstrakt ulja biljke neem nije u potpunosti bezopasan a mineralna ulja su destilati nafte.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta